Съдебни заседатели

bg single team 3

Съдебни заседатели

Районен съд

Мандат 2023 - 2027

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол и Окръжен съд – Ямбол ще се състои на 19.04.2024 г.  от  14.00 часа  в залата на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол.

Списък на кандидатите за съдебни заседатели РС-Ямбол

Атанас Овчаров, Атанаска Димитрова, Желка Трънкова, Стоян Бурлаков, Таня Овчарова, Татяна Йовчева, Христо Тотев

Допълнителна процедура за определяне на десет съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2027 г. за Районен съд – Ямбол:

Удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол ще се състои на 15.09.2023 г.  от  10.00 часа  в залата на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ, МАНДАТ 2023-2027 Г.

  1. Зарка Петкова – Районен съд – Ямбол
  2. Пенка Манева – Районен съд – Ямбол
  3. Марийка Дженкова – Районен съд – Ямбол
  4. Генка Добрева  – Районен съд – Ямбол
  5. Иванка Иванезова – Енчева – Районен съд- Ямбол

Удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели в Районен съд Ямбол

Обявление за откиване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Ямбол

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ОБРАЗЕЦ във връзка с чл. 68, ал.3, т.9 от ЗСВ. Заявление за проверка за принадлежност

ОБРАЗЕЦ по чл. 68, ал.3, т.1 от ЗСВ. Автобиография на кандидата

ОБРАЗЕЦ по чл. 68, ал.3, т.5 от ЗСВ. Данни за лицата

ОБРАЗЕЦ по чл. 68, ал.3, т.6 от ЗСВ. Мотивационно писмо

ОБРАЗЕЦ по чл. 68, ал.3, т.7 от ЗСВ. Декларация писмено съгласие

ОБРАЗЕЦ по чл.68, ал.3 , т. 8 от ЗСВ Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ

Окръжен съд

Мандат 2024 - 2027

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол и Окръжен съд – Ямбол ще се състои на 19.04.2024 г.  от  14.00 часа  в залата на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол.

Списък на кандидатите за съдебни заседатели ОС-Ямбол

Владимира Пчеларова

Допълнителна процедура за определяне на девет  съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2027 г. за Окръжен съд – Ямбол:

Удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели в Окръжен съд – Ямбол

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели в  Окръжен съд – Ямбол ще се състои на 15.09.2023 г.  от  10.00 часа  в залата на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ, МАНДАТ 2024-2027Г.:

Кина Асенова – Окръжен съд – Ямбол

Удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели в Окръжен съд Ямбол

Обявление за откиване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Ямбол 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ОБРАЗЕЦ по чл. 68, ал. 3, т.1 от ЗСВ. Автобиография на кандидата

ОБРАЗЕЦ по чл. 68, ал. 3, т.5 от ЗСВ . Данни за лицата

ОБРАЗЕЦ по чл. 68, ал.3, т.6 от ЗСВ. Мотивационно писмо

ОБРАЗЕЦ по чл. 68, ал.3, т.7 от ЗСВ. Декларация писмено съгласие

ОБРАЗЕЦ по чл. 68, ал.3, т.9 от ЗСВ. Заявление за проверка за принадлежност

ОБРАЗЕЦ по чл.68, ал.3 , т.8 от ЗСВ Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ

Предишна Имало едно време…

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени