Общинска администрация

13 4
img team 2

Защото най-голямата ни сила е в това да бъдем заедно!

Администрация, която работи за благото и просперитета на жителите на община “Тунджа”

Защото “Тунджа” е повече от община. “Тунджа” е общност. Общност от хора, идеи, традиции, ценности и перспективи…

0 години
възход
0 населени
места

Запознайте се екипа на община Тунджа

Екип от доказали се професионалисти, които работят, за да се случват добрите неща в община "Тунджа".

Ръководство

Общинска администрация

Дирекции и отдели в администрацията на община "Тунджа"

Администрация населени места

Администрация в кметства и кметски наместничества

Използвайте стрелките срещу всяко населено място, за да получите достъп до информацията.

с. Асеново

Кметски наместник: Веселина Димитрова    

Тел: 04772 / 2362

GSM: 0886016982

Електронна поща: [email protected]

с. Безмер

Кмет: Росен Русев

Тел: 04711 / 2224

GSM: 0882484088

Гл.специалист в кметство: Валя Господинова

GSM: 0887404507

Електронна поща: [email protected]

с. Болярско

Кмет: Ваня Пенева

Тел.: 04710 / 2230

GSM: 0883722034

Е-мейл: [email protected]

с. Ботево

Кмет: Татяна Йовчева

Тел.: 04792 / 2314

GSM: 0883722033

Гл.специалист в кметство: Спаска Танева

GSM: 0887404509

Е-мейл: [email protected]

с. Бояджик

Кмет: Елена Маджарова

Тел.: 04793 / 2219

GSM: 0882480090

Гл.специалист в кметство: Красимира Атанасова

GSM: 0887404511

Е-мейл: [email protected]

с. Веселиново

Кмет: Слав Славов

Тел.: 04716 / 2415

GSM: 0882345736

Гл.специалист в кметство: Недялка Стамова

GSM: 0887404512

Е-мейл: [email protected]

с. Видинци

Кметски наместник: Таня Овчарова

Тел.: 04740/2436

GSM: 0887404513

Е-мейл: [email protected]

с. Генерал Инзово

Кмет: Мартин Енев

Тел.: 04770 / 2221

GSM: 0885982800

Гл.специалист в кметство: Катя Георгиева

GSM: 0887441413

Е-мейл: [email protected]

с. Генерал Тошево

Кмет: Димо Стоянов

Тел.: 04796 / 2224

GSM: 0886303803

Е-мейл: [email protected]

с. Голям Манастир

Кмет: Славчо Иванов

Тел.: 04799 / 2313

GSM: 0884301355

Гл.специалист в кметство: Виолета Николова

GSM: 0885740040

Е-мейл: [email protected]

с. Гълъбинци

Кмет: Радостина Тодорова

Тел.: 04797 / 2213

GSM: 0884301348

Е-мейл: [email protected]

с. Дражево

Кмет: Татяна Пенчева

Тел.: 04714 / 2215

GSM: 0883722032

Старши експерт: Ваньо Иванов

GSM: 0887404518

Е-мейл: [email protected]

с. Драма

Кметски наместник: Цвятко Цвятков

Тел.: 04774 / 2515

GSM: 0882 893829

Е-мейл: [email protected]

с. Дряново

Кметски наместник: Маргарита Таскова

Тел.: 04771 / 2119

GSM: 0884301313

Е-мейл: [email protected]

с. Завой

Кмет: Димитър Димитров

Тел.: 04799 / 2313

GSM: 0882386080

Гл.специалист в кметство: Жани Митева

GSM: 0887404519

Е-мейл: [email protected]

с. Златари

Кметски наместник: Димитър Иванов

Тел.: 04797 / 2285

GSM: 0884301314

Е-мейл: [email protected]

с. Кабиле

Кмет: Георги Динев

Тел.: 04712 / 2584

GSM: 0884301319

Гл.специалист в кметство: Желязка Янкова

GSM: 0887404520

Е-мейл: [email protected]

с. Калчево

Кмет: Митко Димитров

Тел.: 04715 / 2224

GSM: 0883722031

Гл.специалист в кметство: Пепа Колева

GSM: 0887404529

Е-мейл: [email protected]

с. Каравелово

Кметски наместник: Пенка Господинова

Тел.: 04775 / 2333

GSM: 0884301312

Е-мейл: [email protected]

с. Козарево

Кмет: Теодора Тачева

Тел.: 04715 / 2414

GSM: 0885361366

Гл.специалист в кметство: Магдалена Петкова

GSM: 0889414119

Е-мейл: [email protected]

с. Коневец

Кмет: Йовка Желева

Тел.: 04771 / 2196

GSM: 0884383666

Е-мейл: [email protected]

с. Крумово

Кмет: Димитър Гочев

Тел.: 04774 / 2230

GSM: 0887404523

Гл.специалист в кметство: Радинка Кунева

GSM: 0887404532

Е-мейл: [email protected]

с. Кукорево

Кмет: Живко Колев

Тел.: 046 / 669202

GSM: 0883722036

Гл.специалист в кметство: Ваня Христова

Тел.: 046 / 669204

GSM: 0887404524

Гл.специалист в кметство: Мима Колева

Тел.: 046 / 669204

Е-мейл: [email protected]

с. Маломир

Кмет: Иван Иванов

Тел.: 04771 / 2222

GSM: 0894462201

Гл.специалист в кметство: Таня Атанасова

GSM: 0889471106

Е-мейл: [email protected]

с. Меден кладенец

Кмет: Мария Димитрова

Тел.: 04798 / 2318

GSM: 0887373232

Е-мейл: [email protected]

с. Межда

Кмет: Диана Димитрова

Тел.: 04798 / 2310

GSM: 0884301347

Е-мейл: [email protected]

с. Миладиновци

Кмет: Димитър Димитров

Тел.: 04774 / 2424

GSM: 0885990506

Е-мейл: [email protected]

с. Могила

Кмет: Димитър Койчев

Тел.: 04719 / 3222

GSM: 0884301354

Гл.специалист в кметство: Дечка Жекова

GSM: 0885366335

Е-мейл: [email protected]

с. Овчи кладенец

Кмет: Димка Ташева

Тел.: 04794 / 2318

GSM: 0882467005

Гл.специалист в кметство: Таня Енчева

GSM: 0887404527

Е-мейл: [email protected]

с. Окоп

Кмет: Иван Колев

Тел.: 04773 / 2370

GSM: 0882467008

Гл.специалист в кметство: Чана Димитрова

GSM: 0887404528

Е-мейл: [email protected]

с. Победа

Кмет: Иван Георгиев

Тел.: 04778 / 2232

GSM: 0899164660

Гл.специалист в кметство: Пепа Колева

GSM: 0887404529

Е-мейл: [email protected]

с. Робово

Кмет: Здравко Аврамов

Тел.: 047752 / 510

GSM: 0887404530

Е-мейл: [email protected]

с. Роза

Кмет: Енчо Йоргов

Тел.: 04778 / 2232

GSM: 0883722035

Гл.специалист в кметство: Ваня Гърбачева

GSM: 0887404510

Е-мейл: [email protected]

с. Савино

Кмет: Труфка Димитрова

Тел.: 04798 / 2419

GSM: 0884030906

Е-мейл: [email protected]

с. Симеоново

Кмет: Румяна Илчева

Тел.: 04772 / 2234

GSM: 0884301306

Е-мейл: [email protected]

с. Скалица

Кмет: Митко Петков

Тел.: 04795 / 2383

GSM: 0888301343

Гл.специалист в кметство: Мара Димитрова

Тел.: 04795 / 2228

GSM: 0887404536

Е-мейл: [email protected]

с. Сламино

Кметски наместник: Иван Иванов

Тел.: 04775 / 2410

GSM: 0884301349

Е-мейл: [email protected]

с. Стара река

Кмет: Нина Колева

Тел.: 04713 / 2234

GSM: 0882560023

Е-мейл: [email protected]

с. Тенево

Кмет: Гергана Трънкова

Тел.: 04777 / 2222

GSM: 0887790742

Гл.специалист в кметство: Нели Георгиева

Тел.: 04777 / 2224

GSM: 0885308366

Гл.специалист в кметство: Нели Трънкова

Тел.: 04777 / 2224

Е-мейл: [email protected]

с. Търнава

Кмет: Андон Матев

Тел.: 04717 / 2219

GSM: 0884301305

Е-мейл: [email protected]

с. Ханово

Кмет: Петя Йорданова

Тел.: 04779 / 2226

GSM: 0894625888

Гл.специалист в кметство: Станислава Арнаудова

GSM: 0887404533

Е-мейл: [email protected]

с. Хаджидимитрово

Кмет: Тошо Тодоров

Тел.: 04714 / 2513

GSM: 0886432126

Гл.специалист в кметство: Радостина Йорданова

GSM: 0887404539

Е-мейл: [email protected]

с. Чарган

Кмет: Стоимен Петров

Тел.: 04717 / 2215

GSM: 0884301318

Гл.специалист в кметство: Калинка Иванова

GSM: 0887404534

Е-мейл: [email protected]

с. Челник

Кмет: Атанас Колев

Тел.: 04778 / 2310

GSM: 0897564286

Е-мейл: [email protected]

Какво е община?

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон. Гражданите на общината избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове на кметства. В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

Местното самоуправление в общините се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

 • Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
 • Образованието;
 • Здравеопазването;
 • Културата;
 • Благоустрояването и комуналните дейности;
 • Социалните услуги;
 • Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
 • Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
 • Развитието на спорта, отдиха и туризма.

Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.

Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

Правомощия на кмета на общината

Кметът на общината:

 • Ръководи цялата изпълнителска дейност на общината;
 • Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 • Назначава и освобождава от длъжност заместник – кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общински бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • Организира изпълнението на общинския бюджет;
 • Организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
 • Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерски съвет;
 • Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал.1 . Той има право да отменя техните актове;
 • Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 • Организира и ръководи управлението при кризи в общината;
 • Председателства Съвета по сигурност и управление при кризи;
 • Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 • Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;
 • Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 • Осигурява организационно- техническото обслужване на общинския съвет;
 • Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени