Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Админ

Картичка Бал 3

Петнадесети Коледен благотворителен бал на община Тунджа

Община „Тунджа“ от 2009 година организира и провежда Благотворителен бал за набиране на средства за стипендии на ученици и студенти в неравностойно социално положение и с високи постижения в образователния процес, културата и спорта. Тази година Благотворителният бал ще се проведе на 14 декември от 19.00 часа в ресторант „Екатерина”, с. Веселиново, община „Тунджа”.

Обяви и съобщения

Обява за кандидатстване за отпускане на стипендии

Община „Тунджа” обявява началото на сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии на ученици и студенти с отличен успех и адресна регистрация в община „Тунджа”. Документи за кандидатстване: Формуляр за кандидатстване – по образец. Анкета, удостоверяваща социалното положение на кандидата – по образец /попълва се от кмета на населеното място/ Документ, удостоверяващ учебното заведение, в […]

Обяви и съобщения

Обява набор на персонал по проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа”

О Б Я В Л Е Н И Е Община „Тунджа“ в качеството си на бенефициент по проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година ОБЯВЯВА Процедура за подбор на кандидати за следната длъжност: […]

Търг
Търг
tundzha municiaplity 01

Първо заседание на новоизбрания Общински съвет “Тунджа” на 10 ноември

На основание чл. 23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, Областният  управител на област Ямбол свиква първо заседание  на новоизбрания Общински съвет „Тунджа“ на 10 ноември 2023 г. от 10.00 часа. Заповед на Областен управител

buditeli

Честит празник и ползотворна работа, съвременни будители!

ДО ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”                                         ДО ЧИТАЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА И ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЯТЕЛИ   ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС  УВАЖАЕМИ КУЛТУРНИ И ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ, Честит 1 ноември – Ден на народните будители! На 13 декември 1922 година, в […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени