Търг

Търгове в община Тунджа на 08 юли 2022 г.

Образец № 1 – заявление за участие в търг Безмер ПИ 03229.56.90 Безмер ПИ 03229.56.91 Безмер ПИ 03229.56.94 Ботево ПИ 05863.50.385 Ботево ПИ 05863.64.386 Ботево ПИ 05863.382.341 Голям манастир ПИ 15789.30.26 Голям манастир УПИ VI, кв. 3 Коневец – едноетажна масивна сграда Лек автомобил

Търг

Търгове в община Тунджа на 07 юли 2022 г.

Образец № 1 – заявление за участие в търг Веселиново УПИ XI-75, кв. 12 Генерал Инзово Межда УПИ I, в кв. 7 Межда УПИ I, в кв. 8 Межда УПИ II, в кв. 7 Межда УПИ II, в кв. 8 Межда УПИ III, в кв. 7 Межда УПИ III, в кв. 8 Межда УПИ IV, […]

Обяви и съобщения

Протоколи за допълнително разпределение на ПМЛ от ОПФ по реда на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ

Протоколи за допълнително разпределение на ПМЛ от ОПФ по реда на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ: Г.Инзово- като съседно на Видинци Г.Манастир- като съседно на Г.Тошево Гълъбинци- като съседно на Болярско Скалица- като съседно на Овчи кладенец

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени