Икономика и бизнес

Преобладаващият дял в икономиката на община „Тунджа” е селското стопанство. Приоритетно се развиват земеделието и животновъдството, както и преработвателната промишленост на основата на аграрни продукти.

За това способстват благоприятните природни дадености – сравнително мекият климат, плодородните черноземи, чернозем-смолници и алувиални почви по поречието на р. Тунджа. Те са подходящи за отглеждането на най-разнообразни зърнено-житни, зърнено-бобови култури, зеленчуци, технически и етерично маслени култури, овощни насаждения и лозя.

Pelikan Agro2
Pelikan Agro1
pole obsht izgled s. Tarnava2 2016

Земеделската земя, общинска собственост, е общо 96 654 дка, от които 16 254 дка са обработваеми. С част от земята са оземлени безимотни и малоимотни граждани и читалища, а останалата се отдава под наем и под аренда.

Горският фонд е разположен на 28 096 дка. Дървесните видове са предимно дъб, топола, клен, ясен, явор, черен бор, габър и върба.

Животновъдството е вторият по големина и значение отрасъл от селското стопанство на общината. Добре развити са птицевъдството, млечното и месно говедовъдство, овцевъдството, козевъдството, свиневъдството, зайцевъдството и пчеларството.

Община „Тунджа” е на едно от първите места в страната по сладководно рибопроизводство. В общинските язовири и водоеми се отглеждат предимно шаран и толстолоб.

На база произведената селскостопанска продукция, в общината са разкрити и развиват своята дейност множество частни фирми и кооперации, които произвеждат хляб, хлебни и сладкарски изделия, брашно и фуражни смески, сирене, кашкавал, месо и местни продукти, вино, спиртни и безалкохолни напитки. 

Продукцията изцяло задоволява потребностите на населението от общината. Голяма част от нея се реализира в областта и в страната. На външните пазари се изнася предимно гъши дроб и пух, вино, сирене, кашкавал и риба.

kooperatsiya Roza scaled
Stozher scaled
Parva kopka LIDL scaled
SHato Botevo

Важно значение за развитието на икономиката в общината имат клона на фирма за птицепроизводство „Градус–1” ООД край с. Болярско; „Репродуктор по свиневъдство” ЕООД в землището на с. Калчево; мандра „Български йогурт” край с. Веселиново, лицензирана за износ в страните от Европейския съюз; мелница „Миланов-Попов” ЕООД край с. Калчево; фирма за производство на мебели и спортно оборудване за училища „КАН-учтехспорт-България”ООД, чиято база е разположена в с. Кукорево; ЕТ „Стожер – Стоян Стоянов” в с. Симеоново, специализирана в производство на хляб и хлебни изделия; фабрика за олио и белен слънчоглед „Боноил”, с. Калчево; рафинерия за олио „Слънчо 99” ЕООД, с. Кукорево; „Кронос Агрохолдинг”АД, чиито бази са разположени в селата Маломир и Дряново.

Широко развито е винопроизводството във винарските изби „Марвин” и „Съндайл Уайнъри” в с. Хаджидимитрово, „Балар” в с. Скалица, „Вила Меден” в с. Меден кладенец, както и „Шато Ботево” в с. Ботево.

Чуждестранните инвеститори са представени от „Лидл- България”, която изгради складово-логистичен център в с. Кабиле; гъшекланица „Алианс Агрикол–АЛАГ” ООД в с. Окоп, както и австрийската фирма „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД в с. Тенево за производство на хидравлични цилиндри – първият чуждестранен инвеститор, който възроди машиностроенето в общината.

Община „Тунджа” разполага с два терена – в селата Окоп и Хаджидимитрово, които могат да бъдат предоставени на бъдещи инвеститори.

Palfinger2

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени