Търгове

Търг

Търгове на 5 април 2024 г.

Образец № 1- заявление за участие в търг Движима вещ – У 3721 КК с. Завой – ПИ 30096.500.8 с. Завой – ПИ 30096.500.9 с. Завой – ПИ 30096.500.15 с. Завой – ПИ 30096.500.16 с. Калчево – УПИ II, кв. 18 с. Хаджидимитрово – ПИ 77030.29.702

Търг

Търгове на 16 февруари 2024 г.

Образец № 1- заявление за участие в търг ПИ 30096.500.5, с. Завой ПИ 30096.500.6, с. Завой ПИ 30096.500.7, с. Завой ПИ 30096.500.8, с. Завой ПИ 30096.500.15, с. Завой ПИ 30096.500.16, с. Завой ПИ 77030.29.702 – с. Хаджидимитрово ПИ 77150.2.242, с. Ханово ПИ 77150.2.331, с. Ханово У 3721 КК – движима вещ У 9681 АМ – […]

Търг
Търг

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени