Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Търгове

Търг
Търг
Търг

Заповеди от проведен търг на 12.09.2023г. за отдаване под наем на ПМЛ от ОПФ

Заповеди от проведен търг на 12.09.2023г. за отдаване под наем на ПМЛ от ОПФ: Заповед – Златари Заповед – Коневец Заповед – Маломир Заповед – Межда Заповед – Тенево 1 Заповед – Тенево 2 Заповед – Търнава Заповед – Челник

Търг

Търг с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща иглолистна дървесина на корен в Обект №2304 в землището на с. Меден кладенец, ОГТ на Община „Тунджа”

Търг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща иглолистна дървесина на корен в Обект №2304 в землището на с. Меден кладенец, ОГТ на Община „Тунджа”. Документация Образци Заповед за прекратяване – публикувана на 18.09.2023 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени