bg single team 3

Други документи

Решение № 9116 от 18.10.2022 г. на ВАС Решение № 58 от 04.04.2022 г. на ЯАС Механизъм за предоставяне и разпределение на средства, предвидени като допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджета на Община „Тунджа“ за субсидиране на превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, част от областната транспортна мрежа от квотата на община […]

bg single team 1

Правилници

Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – публикуван на 19.10.2022 г. Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност Тунджа, с. Кабиле Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за обществено хранене – […]

bg single team 3

Архив документи

Наредба за условията, реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общински дълг – 05.12.2012 Наредба № 1 – 05.01.2016 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Тунджа гр. Ямбол -10.10.2016 Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти елементи – 09.12.2016 Наредба […]

bg single team 3

Наредби

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на община Тунджа. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Tунджа – приета с Решение 888 от 28.09.2022 г. Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на […]

bg single team 3

Сесии

Онлайн заседания на Общински съвет Тунджа Записите на вече преминалите заседания на Общински съвет Тунджа може да намерите в YouTube от следната връзка – Общински съвет Тунджа Покани за заседания на Общински съвет Тунджа Мандат 2019-2023 Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 29.11.2022 г. Публикувана на 22.11.2022 г. П О К А Н […]

bg single team 3

Протоколи и решения

Решения на Общински съвет Мандат 2019 – 2023 Решения по Протокол № 01 от 11.11.2019 Решения по Протокол № 02 от 27.11.2019 Решения по Протокол № 03 от 10.12.2019 Решения по Протокол № 04 от 18.12.2019 Решения по Протокол № 05 от 08.01.2020 Решения по Протокол № 06 от 29.01.2020 Решения по Протокол № 07 […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени