Общински съвет

bg single team 3

Заседания комисии

Мандат 2023-2027 Протоколи от заседания на постоянни комисии от 28.05.2024 г. Протоколи от заседания на постоянни комисии от 23.04.2024 г. Протоколи от заседания на постоянни комисии от 25.03.2024 г. Протокол от заседание на ПК ОСЕПСПСППР от 13.03.2024 г.

bg single team 3

Съдебни заседатели

Районен съд Мандат 2023 – 2027 Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол и Окръжен съд – Ямбол ще се състои на 19.04.2024 г.  от  14.00 часа  в залата на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол. Списък на кандидатите за съдебни заседатели РС-Ямбол Атанас Овчаров, Атанаска Димитрова, Желка Трънкова, Стоян Бурлаков, Таня […]

bg single team 3

Други документи

Общински план за защита при бедствия – публикуван на 03.06.2024 г. Общинска програма за намаляване на риска от бедствия – публикувана на 03.06.2024 г. Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Тунджа за 2021-2027 г. за 2023 г.; Приложение 1 – Програма за реализация 2023; Приложение 2 – Индикативна финансова […]

bg single team 1

Правилници

Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – публикуван на 03.07.2024 г. Правила за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца, ученици, студенти и младежи от община „Тунджа” Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие […]

bg single team 3

Архив документи

Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – архивиран на 03.07.2024 г. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управление на общинския дълг. – архивирана […]

bg single team 3

Наредби

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на община Тунджа. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тунджа Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Тунджа. Наредба за реда и условията […]

bg single team 3

Сесии

Онлайн заседания на Общински съвет Тунджа Записите на вече преминалите заседания на Общински съвет Тунджа може да намерите в YouTube от следната връзка – Общински съвет Тунджа Покани за заседания на Общински съвет Тунджа Мандат 2023-2027 Покана за заседание на Общински съвет Тунджа на 27.06.2024 г. Публикувана на 20.06.2024 г. П О К А Н […]

bg single team 3

Протоколи и решения

Решения на Общински съвет Мандат 2023 – 2027 Решения по Протокол №1 от 10.11.2023 г. – публикувани на 17.11.2023 г. Решения по Протокол №2 от 17.11.2023 г. – публикувани на 20.11.2023 г. Решения по Протокол №3 от 27.11.2023 г. – публикувани на 04.12.2023 г. Решения по Протокол №4 от 28.12.2023 г. – публикувани на 04.01.2024 […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени