Знаете ли какво е община Тунджа?

Това са на първо място хората. Добри, трудолюбиви, отдадени на традициите и на родния край.

Плодородната земя, прекрасната река Тунджа, Бакаджиците и Манастирските възвишения – това са само част от богатствата на нашата община.

Тези 44 села, които са включени в състава на нашата община, са 44 самобитни и неповторими свята.

Тук, в община “Тунджа”, ще се усетите сред приятели и хора с обща кауза, общи цели и приоритети, отдадени на своя роден край.

Защото “Тунджа” е повече от община. “Тунджа” е общност. Общност от хора, идеи, традиции, ценности и перспективи…

Георги Георгиев, кмет на Община Тунджа

tundja1

Акценти

Общината
накратко

Администрацията на община Тунджа, услугите и информацията, която тя предоставя на гражданите и бизнеса

С лице към хората

Администрация

Структура на общинска администрация

Продължи

Услуги и информация

Услуги и информация, които предоставя общината

Продължи

Общински съвет

Състав и нормативни актове

Продължи

Общината

История и информация за общината

Продължи

Култура

Култура и традиции

Продължи

Образование

Образованието в общината

Продължи

Абонамент новини

Новини и предстоящи събития

Последни новини от общината, съобщения и предстоящи събития

Покана за участие в информационни конференции за обществено обсъждане на тратегията за ВОМР 2023-2027 на МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа

В ход е изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка

Прочети »

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – пран за регулация и застрояване

Прочети »

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на

Прочети »

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на

Прочети »

Търг с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща иглолистна дървесина на корен в Обект №2304 в землището на с. Меден кладенец, ОГТ на Община „Тунджа”

Търг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща иглолистна дървесина на корен в

Прочети »

Искате да опознаете нашата община? Позволете ни
да ви помогнем и предложим богата информация за община Тунджа!

home2 icon 1

Община Тунджа
в снимки

Тук ще видите община Тунджа и живота в нея в кадри

Важни телефонни номера в България

Спешен номер България / Emergencies Bulgaria                                                  112

Спешна помощ за линейка България / Ambulance Bulgaria                                161

Противопожарна служба България / Fire brigade Bulgaria                         112 / 160 / 998

Полиция България / Police Bulgaria                                                                      122

Защита на потребителите България / Consumer protection Bulgaria            070011122

home phone

Нуждаете се от услуга или информация?
Посетете ни или позвънете.

Общинска администрация:

пл. Освобождение 1, 8600 Ямбол

Работно време:

Пон - Пет: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Нуждаете се от услуга или информация?
Посетете ни или позвънете.

Общинска администрация:

пл. Освобождение 1, 8600 Ямбол

Работно време:

Пон - Пет: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени