Правилници

bg single team 1

Правилници

Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – публикуван на 03.07.2024 г.

Правила за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца, ученици, студенти и младежи от община „Тунджа”

Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност Тунджа, с. Кабиле

Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за обществено хранене – Домашен социален патронаж, с. Победа

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Правилник за устройството и дейността на съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община Тунджа

Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Тунджа

Правилник за етично поведение на общинския съветник

Предишна Архив документи

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени