Младежки дейности

Партньорството и сътрудничеството с младежкия неправителствен сектор е в основата на поредицата знакови за община „Тунджа” инициативи. На територията на общината развиват активна дейност 11 младежки неправителствени организации и 3 младежки неформални групи.

Чрез външно финансиране са усвоени средства от младежките неправителствени организации в партньорство с общината за реализирането на важни граждански инициативи.

Емблематични за община „Тунджа” са младежките танцови формации при читалищата в селата Безмер, Веселиново, Тенево, Бояджик. Техните изпълнения са високо ценени и аплодирани на фестивални прояви в страната и чужбина.

Младите хора на община „Тунджа” провокираха и осъществиха поредица от регионални младежки форуми, прояви с обществена значимост, между които залесителни акции, почистване на паркове и други обществени пространства, отбелязване на Международния ден на загиналите във войните, Международния ден на Християнското семейство и много други.

TSvetnitsa5
TSvetnitsa3 scaled
S tundzha v sartseto3 2016 scaled
2015.05.19. sbornik Tenevo S Tundzha
Detska asambleya1 2016

На организираните от младежките организации и общината от 2008 г. досега осем благотворителни бала за набиране на средства за стипендии на ученици и студенти от община „Тунджа”  бяха събрани повече от 150 000 лв., чрез които са подпомогнати над 500 ученици и студенти с високи постижения в областта на образованието, изкуствата и спорта.

Младежката инициатива „С Тунджа в сърцето” е една идея, една платформа, която е за всички, които милеят за община Тунджа, които обичат община „Тунджа“, които носят община „Тунджа“ в сърцето си.

Няколко тематични направления в съдържанието на платформата „С Тунджа в сърцето” се открояват изключително осезателно. Това са „Да помним подвига и почитаме паметта на героите”; „Духът на моето село през годините” и конкурсът за съвместни обществени инициативи „Заедно с община „Тунджа”. Повече от 30 населени места под различни форми са се включили в платформата.

Инициативата „Да помним подвига и почитаме паметта на героите” цели опазване на историческото наследство в община „Тунджа” и в частност на паметниците на загиналите във войните. 12 населени места – селата Бояджик, Челник, Козарево, Миладиновци, Межда, Хаджидимитрово, Победа, Кабиле, Скалица, Асеново, Дряново и Меден кладенец се включиха в инициативата.

Инициативата „Духът на моето село” има за цел да бъдат създадени нови и обогатени съществуващите етнографски и краеведски сбирки към читалищата в община „Тунджа” с прякото участие и с ангажимента на местната общност.  В нея се включиха 11 населени места – селата Симеоново, Победа, Козарево, Бояджик, Тенево, Дражево, Генерал Инзово, Хаджидимитровo, Кукорево, Чарган, Кабиле. Кулминацията на тази инициатива и най-впечатляваща проява на духа на тунджанци е уникалния и неповторим Общински празник на традициите в с. Генерал Инзово, който събра красотата и колорита на цялата ни община.

Поканата за обществени инициативи „Заедно с Община Тунджа” включва широк спектър от възможности за обществена активност в направленията култура и историческа памет; спорт, отдих и туризъм; почистване и озеленяване на населените места и др. Сключени са споразумения за подкрепа на 39 обществени инициативи, провокирани от местните общности на нашите села.

Отново в рамките на платформата „С Тунджа в сърцето“ са обновени или предстои да бъдат ремонтирани открити и закрити зони за спортни занимания.

Жителите на общината приемат платформата „С Тунджа в сърцето“ като една обща кауза, кауза която помага да споделят общи цели и приоритети за населените места.

S tundzha v sartseto2 2016 scaled
S tundzha v sartseto1 2016
Detska asambleya4 2016

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени