За общината

Територия – 1 218.9 кв.км

Брой населени места – 44

Брой население – 21 990 ( към м. юли 2016 г.)

Административен център – гр. Ямбол (особен статут)

Община „Тунджа” е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и заема централно положение в Ямболска област. Обширната й площ я нарежда на първо място в областта и на едно от челните места  в страната по територия. Граничи с общините Ямбол, Сливен, Стралджа,  Нова Загора, Тополовград, Елхово, Болярово.

tundja1
Gerb Tundja1

По административно-териториално устройство общината се отличава със своята уникалност. Административният й център е в град Ямбол и обслужва 44 населени места, разположени около града. 

Максималното разстояние от населените места до центъра е 45 км. 

Община „Тунджа” обхваща най-голям брой населени места в сравнение с останалите общини в областта, които са общо 109.

Общата дължина на пътната мрежа в община „Тунджа” е 400,1 км, от които 228,1 км от републиканската пътна мрежа  І, ІІ и ІІІ клас и 132 км общинска пътна мрежа.

С откриването на граничен пункт „Лесово”, община „Тунджа” се оказва на географски стратегическо място при осъществяване на връзката Турция – България – Румъния по направление на първокласен път І-7. Този път има връзка и с автомагистрала „Тракия”, която преминава през територията на „Тунджа”. Автомагистралата свързва столицата София с пристанищния град Бургас.

Осигурен е ежедневен автобусен превоз от регионалния център до всяко населено място.

Транспортната инфраструктура на общината се допълва от 36,6 км железопътна мрежа, която включва и участък от линията София – Бургас, с разклонение за Варна.

Община „Тунджа” има добре развита съобщителна и пощенска мрежа. Покритието на мобилните оператори за територията на общината е 98%. Има няколко доставчика на интернет. 

Населените места са електрифицирани  и водоснабдени 100%.

zname
DSC04183 scaled
pole obsht izgled s. Tarnava 2016
reka Tundzha3

Климатът в община „Тунджа” е преходно-континентален. Районът е между най-топлите в страната – отличава се със сравнително мека зима, хладна пролет, горещо лято и продължителна, суха есен. Старопланинската верига ограничава нахлуването на студени въздушни маси от север, затова   през зимните месеци температурите много рядко падат драстично под нулата.

Река Тунджа е главната водна артерия на общината и протича през цялата й територия от север на юг. Основните притоци към нея са реките Калница и Мочурица. Характерен за региона е южният вятър „беломорец”, който духа по долината на р. Тунджа. 

На територията на община „Тунджа” се срещат редица природни забележителности.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени