Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0394/20.03.2023г. за разрешаване изработването на Комплескен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: Проект за изменение на Подробния устройствен план -План за регулация и застрояване за УПИ XIV74  в кв.1 по ПУП на с.Тенево и инвестиционен проект за обект: Фотоволтаична централа […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0393/20.03.2023г. за разрешаване изработването на Комплескен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: Проект за изменение на Подробния устройствен план -План за регулация и застрояване за УПИ XV74  в кв.1 по ПУП на с.Тенево и инвестиционен проект за обект: Фотоволтаична централа […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0396/20.03.2023г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план -План схема на трасе на кабелно захранване НН за Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с исталирана мощност 99.75 кWp започваща от ново ГРТ, находящо в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0395/20.03.2023г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план -План схема на трасе на кабелно захранване НН за Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с исталирана мощност 173.85 кWp започваща от ново ГРТ, находящо в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0392/20.03.2023г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план -План схема на трасе на кабелно захранване НН за Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с исталирана мощност 59.85 кWp започваща от ново ГРТ, находящо в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0391/20.03.2023г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – План схема на трасе на кабелно захранване НН за Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с исталирана мощност 79.80 кWp започваща от ново ГРТ, находящо […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0373/21.03.2023г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план, както следва:

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен I125 ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. 19 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се промени отреждането на за жилищно застрояване. Проектът е […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план –  План за регулация на урегулиран поземлен имот III43, урегулиран поземлен имот IV43, урегулиран поземлен имот V43, урегулиран поземлен имот XIII43, урегулиран поземлен имот XIV43, урегулиран поземлен имот XV43 и урегулиран поземлен имот XII44 в кв. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за изменение на ПУП  – План за регулация, с който УПИ VI 162  и УПИ VII 162 , кв. 16 по плана на с. Хаджидимитрово се обединяват в нов УПИ VII 162 без промяна на уличната регулация и […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени