Обяви и съобщения

Обявление по чл. 26 от ЗНА – Детска млечна кухня

Обявление по чл. 26 от ЗНА – Детска млечна кухня Проект на Решение Справка за предложенията и становищата, постъпили при проведени обществени консултации по реда на чл.26, ал.2 и ал.3 от ЗНА – публикувана на 28.09.2022 г.

Обяви и съобщения

Обява начало на ІI-ра сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии на ученици с отличен успех

Община „Тунджа” обявява началото на ІI-ра сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии на ученици с отличен успех и адресна регистрация в община „Тунджа”  Вид на отпусканите стипендии: Десет шестмесечни стипендии за ученици в начален и прогимназиален етап на обучение. Десет шестмесечни стипендии за ученици от гимназиален етап на обучение. Документи за кандидатстване: Формуляр за […]

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно намерение ”Риборазвъждане в съществуващи язовири”, с.Савино, Община ”Тунджа”

Уведомление за инвестиционно намерение ”Риборазвъждане в съществуващи язовири”, с.Савино, Община ”Тунджа”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени