Обяви и съобщения

Проучване на ЕС за нелоялни търговски практики

Община „Тунджа“ – Ямбол съобщава, че Европейската комисия извършва изследване и проучване чрез анкета на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. В тази връзка се приканват всички фермери, производители и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти да попълнят анкетата  на ел. адрес:  EUSurvey – Survey (europa.eu), която е […]

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на пет вилни сгради” в землището на с.Чарган

Уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на пет вилни сгради” в землището на с.Чарган, Община “Тунджа”

Обяви и съобщения

Заповеди ОД Земеделие – Ямбол

Заповед Асеново_еп Заповед Безмер_еп Заповед Болярско_еп Заповед Ботево_еп Заповед Бояджик_еп Заповед Веселиново_еп Заповед Гълъбинци_еп Заповед Драма_еп Заповед Завой_еп Заповед Кабиле_еп Заповед Калчево_еп Заповед Каравелово_еп Заповед Козарево_еп Заповед Коневец_еп Заповед Кукорево_еп Заповед Меден кладенец_еп Заповед Межда_еп Заповед Окоп_еп Заповед Победа_еп Заповед Робово_еп Заповед Роза_еп Заповед Симеоново_еп Заповед Сламино_еп Заповед Стара река_еп Заповед Търнава_еп Заповед Хаджидимитрово_еп Заповед […]

Обяви и съобщения

Обява

На основание чл.6, ал. 6 и 7, във връзка с  ал. 5, т.2 от Правилника за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси , Община „Тунджа“ ОБЯВЯВА: Прием на заявления за членство в Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община „Тунджа“ на представители на организации, регистрирани по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.001-0054 , по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Община „Тунджа“ обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0054 „Грижа в дома в община Тунджа“, във връзка с утвърдена процедура […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени