Инвестиционен форум “Тунджа 2024”

За форума

Община „Тунджа“ стартира подготовката на Инвестиционен форум „Тунджа“, който ще представи икономическата активност на бизнеса на територията й. Форумът ще се проведе на 22 април – Международен ден на Земята и Празник на Община „Тунджа“.

На форума ще бъдат презентирани вече реализирани бизнес инициативи, проекти в процес на реализация и нови инвестиционни намерения с висока добавена стойност за развитието на територията. Целта на Инвестиционен форум „Тунджа“ е да бъде реална и пълноценна среда за комуникация между бизнеса, който инвестира на територията на общината, както и между него, местната власт и институциите, имащи отношение към работата му.

През месец март на нарочно обособено пространство на сайта на Община „Тунджа“ ще бъдат представени профилите на инвеститорите, които ще участват във форума с портфолио на съответната инвестиция. Важен елемент от бизнес представянето, освен стойността на инвестицията и периодът на реализацията й, ще бъде още броят на работните места, които тя ще ангажира.

Инвестиционен форум „Тунджа“ има амбицията да се превърне в реална, прагматична среда за комуникация между бизнеса и местната власт в полза на развитието на местните общности. Той е провокиран от високата инвестиционна активност на територията и необходимостта тя да бъде представена и комуникирана с обществото и институциите.

Важни акценти във форума ще бъдат вече реализирани устойчиви инвестиции в машиностроенето и логистиката, както и тяхното последващо развитие; мащабните проекти в областта на енергия от възобновяеми източници, концесиите на подземни богатства, развитието на традиционния за територията поминък – селското стопанство и др. Във фокуса на форума ще бъдат и намеренията за изграждане на нови индустриални зони в Община „Тунджа“, както и такива, включващи територията й.

Материали и презентации

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени