Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 01 юли 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 01 юли 2022 г.: гр. Бакаджик – водата е спряна, има аварии по тласкателя, ВиК работят; Сламино – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Бояджик – селото е без вода, има аварии, ВиК работят. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 30 юни 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 30 юни 2022 г.: Победа – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Овчи кладенец – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Завой – селото е без вода, ВиК спира водоподаването на длъжници към дружеството; Бояджик – по-високите части на […]

Община Тунджа

Покана за публично обсъждане

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ТУНДЖА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В 33 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ТУНДЖА На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.51 от Наредбата […]

Община Тунджа

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа” за 2021 г.

На основание чл.140, ал.4 от закона за публичните финанси ще се проведе Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа” за 2021 г. Обсъждането ще се състои на 12.07.2022г. /вторник/ от 12.00ч. В залата на община тунджа. Участие могат да вземат всички заинтересовани лица и организации. Нели славова           / п / Председател на […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 29 юни 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 29 юни 2022 г.: Калчево – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Генерал Инзово – селото е без вода, има аварии, ВиК Работят; Бояджик – селото е без вода, ВиК работят; Овчи кладенец – селото е без вода, има аварии, ВиК […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 28 юни 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 28 юни 2022 г.: Завой – селото без вода, има авария, ВиК работят; Коневец – селото е без вода, има аварии, ВиК Работят; Бояджик – част от селото е без вода; Овчи кладенец – слабо налягане, по-високите части на селото, има авария. Данните […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 27 юни 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 27 юни 2022 г.: Козарево – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Завой – селото без вода, има авария, ВиК работят; Крумово – селото без вода, има аварии, ВиК работят; Болярско – слабо налягане, ВиК търсят авария; Безмер – слабо налягане, […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 23 юни 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 23 юни 2022 г.: Х. Димитрово – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Бояджик – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Овчи кладенец – водата ще бъде спряна към обяд, има аварии, ВиК ще работят; Симеоново – част от […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 21 юни 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 21 юни 2022 г.: Х. Димитрово – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Ботево – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Ханово – има вода, има авария, ВиК работят; Връх „Бакаджик“ – има вода, има авария, ВиК работят. Данните […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 20 юни 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 20 юни 2022 г.: Окоп – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Ботево – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Болярско – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Маломир – има вода, има аварии, ВиК работят. Данните […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени