jatva

Протокол конкурс на тема „Жътва“

Днес  04.06.2024 г. жури в състав: Председател: Милена Паскова – Директор дирекция „Хуманитарни дейности“ в община „Тунджа“ Членове: Радостина Колева – художник, уредник в Музейна експозиция – дарение „Иван Колев“, с. Кабиле, Община „Тунджа“

Обяви и съобщения

Протокол за изменение и допълнение на Протокол за разпределение на свободните имоти от ОПФ с. Скалица

Протокол за изменение и допълнение на Протокол за разпределение на свободните имоти от ОПФ с. Скалица

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване, по чл.62, ал.1 от Закона за водите

Съобщение за публично обявяване, по чл.62, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир – публична общинска собственост: ЯЗОВИР „СИМЕОНОВО – ТЕНЕВО“– ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно намерение за Водовземане от подземни води в ПИ 35028.889.2, с. Кабиле, Община Тунджа

Уведомление за инвестиционно намерение за Водовземане от подземни води в ПИ 35028.889.2, с. Кабиле, Община Тунджа

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени