Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Общински съвет Тунджа

Нели Петрова Славова

Председател на Общински съвет

Дата на раждане: 20.10.1959 г.

Местоживеене: с. Тенево, Община „Тунджа”

Образование: Висше

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионална квалификация: „Учител”

Специализация: Специална педагогика

Избран с политическа сила: Коалиция „БСП за България”

Участие в предходен ОбС: V-ти мандат общ. съветник, председател на ОбС „Тунджа”

Акцент през мандата: Образование, наука и иновации

jjelev

Живко Динев Желев

Заместник председател

Дата на раждане: 16.04.1960 г.

Местоживеене: с. Овчи кладенец, Община „Тунджа”

Образование: Висше

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионална квалификация: Икономист

Избран с политическа сила: Коалиция „БСП за България”

Участие в предходен ОбС: V-ти мандат общински съветник, председател на група съветници

Акцент през мандата: Бюджет и финанси, икономика

Контакт:

21

Здравко Стефанов Златаров

Заместник председател

Дата на раждане: 18.04.1967 г.

Местоживеене: гр. Ямбол / с. Кукорево, Община „Тунджа”

Образование: Висше

Образователно-квалификационна степен: „Магистър”

Професионална квалификация: „Учител”

Избран с политическа сила: ПП – АБВ

Участие в предходен ОбС: ІІ-ри мандат общински съветник,

Заместник председател на ОбС „Тунджа”

Акцент през мандата: Бюджет и финанси, общинска собственост

Контакт:

Състав на общински съвет

Атанас Христов Христов
Вилиян Стоянов Вълков
Галин Янков Пантелеев
Георги Иванов Георгиев
Десислава Василчева Вълева
Евгени Атанасов Пенев
Иван Димитров Георгиев
Йордан Николаев Колев
Йордан Славчев Йорданов
Кирил Атанасов Писаров
Красимир Пасков Георгиев
Мартин Михайлов Петков
Пейо Костов Пеев
Таня Иванова Мъндева
Тинка Господинова Иванова
Христо Дянков Михов
Цонка Иванова Добрева
Янка Стоянова Мармарова - Кючукова

Постоянни комисии

Бюджет и финанси

Председател: Вилиян Стоянов Вълков

Членове: Иван Димитров Георгиев, Живко Динев Желев, Здравко Стефанов Златаров, Георги Иванов Георгиев

Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие

Председател: Йордан Николаев Колев

Членове: Галин Янков Пантелеев, Десислава Василчева Вълева, Таня Иванова Мъндева, Мартин Михайлов Петков

Устройство на територията, местно самоуправление, обществен ред и законност

Председател: Йордан Славчев Йорданов

Членове: Христо Дянков Михов, Красимир Пасков Георгиев, Евгени Атанасов Пенев, Кирил Атанасов Писаров, Десислава Василчева Вълева, Галин Янков Пантелеев

Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания

Председател: Тинка Господинова Иванова

Членове: Янка Стоянова Мармарова, Цонка Иванова Добрева, Пейо Костов Пеев, Атанас Христов Христов

Противодействие на корупцията и етика

Председател: Кирил Атанасов Писаров

Членове: Янка Стоянова Мармарова, Таня Иванова Мъндева, Иван Димитров Георгиев, Георги Иванов Георгиев

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени