Общински съвет Тунджа

at hristov

Атанас Христов

Председател на Общински съвет

 

Контакт:

jjelev

Живко Желев

Заместник председател

 

Контакт:

evg penev

Евгени Пенев

Заместник председател

 

Контакт:

Състав на общински съвет

Вилиян Вълков

GSM: 0897857016

Галин Пантелеев

GSM: 0882367080

Георги Георгиев

GSM: 0886737966

Димитър Андреев

GSM: 0882792922

Димитър Колев

GSM: 0884301374

Иван Стойнов

GSM: 0882725840

Йордан Йорданов

GSM: 0882467014

Кирил Писаров

GSM: 0882871885

Красимир Георгиев

GSM: 0888157156

Марко Стоянов

GSM: 0882560024

Мартин Петков

GSM: 0876884116

Митка Иванова

GSM: 0885414163

Нели Славова

GSM: 0884301359

Пейо Пеев

GSM: 0889321361

Стелиян Славов

GSM: 0897826370

Стоян Маринов

GSM: 0888958032, 0884005376

Христо Михов

GSM: 0897933397

Ясен Киров

GSM: 0887213183

Постоянни комисии

Бюджет и финанси

Председател: Христо Михов

Членове: Красимир Георгиев, Евгени Пенев, Живко Желев, Георги Георгиев

Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие

Председател: Димитър Колев

Членове: Иван Стойнов, Галин Пантелеев, Ясен Киров, Йордан Йорданов

Устройство на територията, местно самоуправление, обществен ред и законност

Председател: Мартин Петков

Членове: Марко Стоянов, Красимир Георгиев, Димитър Андреев, Стоян Маринов, Кирил Писаров, Вилиян Вълков

Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания

Председател: Пейо Пеев

Членове: Марко Стоянов, Стелиян Славов, Митка Иванова, Нели Славова

Противодействие на корупцията и етика

Председател: Кирил Писаров

Членове: Евгени Пенев, Стелиян Славов, Мартин Петков, Стоян Маринов

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени