Актуално от общината

01 013

Летни интерактивни занимания

В периода от 17 юни 2024 г. до 08 юли 2024 г. по график в Посетителския център на община „Тунджа“ в лесопарк „Бакаджик“ се провеждат безплатни летни интерактивни занимания за ученици от общинските училища на територията на община „Тунджа“. В програмата на летните интерактивни занимания до момента са се включили 46 деца от Начално училище […]

Untitled 1

С Тунджа в сърцето

Община „Тунджа“ отново дава възможност за кандидатстване по обществената инициатива „С Тунджа в сърцето“. Кандидатстването става чрез попълването на Формуляр за кандидатстване и Количествена сметка, които може да откриете в прикаченият файл.

Община Тунджа

Удължаване на проект „Грижа в дома в Община „Тунджа“

Община“Тунджа“ и Министерство на труда и социалната политика сключиха Допълнително споразумение №3 за продължение изпълнението на проект BG05SFPR002-2.001-0054 „Грижа в дома в Община Тунджа“, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейски социален фонд плюс. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е удължен допълнително с 6 месеца и новият срок на […]

Община Тунджа

Търгове в община Тунджа

От 9:30 часа на 09 юли 2024 г. Община „Тунджа“ започва провеждане на публичните търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, на общо 186 имота в землищата на селата Бояджик, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Гълъбинци, Дряново, Кабиле, Козарево, Крумово, Меден кладенец, Межда, Могила, Робово, Роза, Савино, Тенево, […]

01 001

Партньорски срещи за обмен на знания и трансфер на добри практики по проект „Еко-кошница, моля!“

В рамките на изпълнявания от МИГ „Тунджа-Сливен-долината на Тунджа“ съвместен проект за транснационално сътрудничество „Еко-кошница, моля!“ през месец юни 2024 г. се проведe партньорска среща за обмен на знания и трансфер на добри практики в Словения. В срещата взеха участие представители на водещия партньор от българска страна – МИГ Тунджа –Сливен-Долината на Тунджа, на партньорите […]

Община Тунджа

Проект TREASURE

Община „Тунджа“ подаде проектно предложение по Програма Interreg Next „Черноморски басейн“ 2021-2027. Община „Тунджа“ съвместно с Отдел „Култура, туризъм и спорт“ към Община Болград, Република Украйна, Ямболска търговско-промишлена палата и Палатата на Кавала, Република Гърция подаде проектно предложение по приоритет 3 „Компетентен и устойчив регион“, специфична цел 3 „Изграждане на взаимно доверие, по-специално чрез насърчаване […]

01 001

Нов кът за отдих и игри бе открит в с. Миладиновци

Днес, 02.07.2024 г., в село Миладиновци бе открит кът за отдих за жителите на селото, реализиран по обществената инициатива „С Тунджа в сърцето“. Кметство село Миладиновци кандидатства с проектно предложение за реставриране на част от общинска сграда, която да се ползва като посетителски клуб. Проектното предложение беше на стойност 2075 лв., а с тях бяха […]

01 055

Общински празник на традициите и носията „Тунджа 2024 г.“

Общинският празник на традициите и носията „Тунджа 2024 г.“ представи красотата и колорита на селата  в община „Тунджа“. На 29 юни 2024 г. просторният парк на с. Генерал Инзово събра участници в народни носии от 32 населени места, които в своите уютни кътове показаха също вкусни ястия и кулинарни умения.

01 005

Летни интерактивни занимания за ученици от общинските училища на територията на община „Тунджа“

В периода от 17 юни 2024 г. до 23 август 2024 г. по график в Посетителския център на община „Тунджа“ в лесопарк „Бакаджик“ ще се проведат безплатни летни интерактивни занимания за ученици от общинските училища на територията на община „Тунджа“. В програмата на летните интерактивни занимания ще участват общо 10 общински училища.

Община Тунджа

Анонс предстоящи събтия 28-29.06.2024 г.

В изпълнение на Единен календар на Община „Тунджа” за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2024 г., Община „Тунджа” и ОЦИИД „Тунджа”, с. Кабиле, съвместно със Сдружението на директорите на училищата от общината, организират празнично събитие – Бал на седмокласниците, завършили основна степен на образование, на десетокласниците от Обединено училище „Васил Левски“, […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени