История и археология

Тунджанските земи имат многовековна култура и история. Десетки археологически  паметници свидетелстват за развитието на човешките общества  тук през  различни епохи.

Най-древните следи от човешка култура, открити на територията на община „Тунджа” датират от неолита. Те са намерени край с. Драма в местностите „Мерджумекя” и „Кайряка”. През 1983 г. край селото започва разкопки българо-германска научна експедиция. При проучването са открити култов окоп от средната бронзова епоха, площно селище от късния неолит и култовото място. Регистрирана е двуетажна къща и е реконструирана с пълният й инвентар – повече от 200 съда. Това е най-голямата подобна находка в страната. Разкопани са 61 правоъгълни къщи. Открити са множество оръдия на труда от камък, кремък, кост и рог, култови предмети и керамични съдове. Един от най-важните в научно отношение резултати е откриването на поселение от ранната бронзова епоха от култура Черна вода ІІІ за пръв път в Югоизточна България. Принос на експедицията е и откриването на глинена шпула с надпис на Линеар А – единственият открит засега в България. Той произхожда от местността „Кайряка”.

drama
Erkesia map
kabile 4
24

Античният град Кабиле е безспорно един от най-значимите археологически обекти на територията на община „Тунджа”. В края на II – началото на I хил.пр.н.е. около светилището на Богинята Кибела на Зайчи връх възниква селището Кабиле. Поради благоприятното си военно-стратегическо положение Кабиле бързо се разраства и се превръща във водещ икономически, религиозен и военно-политически център в Тракия. От началото на III в.пр.н.е. на това място е резиденцията на тракийските владетели Спарток и Скосток. Към средата на III в. царската институция е заменена с градско самоуправление. През периода III – II в. пр.н. е. Кабиле е единственият град във вътрешността на Тракия със собствено монетосечене. Градът е разрушен при похода на Марк Лукул през 72 г.пр.н.е.,  а през 45 г.сл. Хр тракийските земи официално попадат в състава на римските провинции. От началото на II в. той е един от важните укрепени римски лагери в провинция Тракия. След приемането на християнството през 313 г. Кабиле става епископски център. В края на VI в. градът е разрушен от аварите, а през XII-XIV в. върху разрушения античен град съществува малко средновековно селище. Според някои историци точно тук цар Иван Шишман предава сестра си Кера Тамара за жена на османския султан Мурад.

Останки от късноантична и средновековна крепост могат да се видят на около 4 км. западно от с. Каравелово. Археологическите проучвания показват, че крепостта възниква през VI в. върху антично селище от II – I в. През IX – X в. са регистрирани няколко строителни периода на крепостната стена, вероятно като отглас от бурните събития и непрекъснатите българо-византийски стълкновения. Най-значителните преправки на крепостта са през XII в., когато дебелината на част от стената е удвоена. При проучване на вътрешното пространство на крепостта са открити две църкви, обществени и стопански постройки с богат инвентар. Крепостта съществува вероятно до 70-те години на XIV в., когато тази територия преминава във владение на османските нашественици.

erkesiya
Akbunarska kashta 2016 4

Късноантична крепост e открита северно от с. Голям манастир в местността „Градището”. Крепостта е разположена върху най-високия връх от Манастирските възвишения, с надморска височина от 600 м. Археологическите проучвания към този момент показват, че мястото е обитавано в рамките на поне три епохи – ранно-желязна (1200-800г.пр.н.е.), късно-римска – III-IV в. и ранно-византийска  – V-VI в. От намерен надпис узнаваме и първоначалното име на крепостта – Дадопара. Крепостта възниква вероятно около светилище на Аполон, като продължава да се развива през късната античност и ранното средновековие.

През територията на община „Тунджа” преминава Еркесията – българско погранично землено укрепление с обща дължина около 142 км. То започва от брега на Бургаското езеро (южно от кв. Горно Езерово) и преминава през селата Дебелт, Житосвят, Люлин, Симеоново, Тенево, Генерал Инзово, Овчи кладенец, Обручище, Навъсен. Укреплението стига  до левия бряг на р. Сазлийка.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени