Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Регистри и декларации по ЗПКОНПИ

bg single team 1

Регистри и декларации по ЗПКОНПИ

Администрация

Кметове и кметски наместници

Декларациите за предходни години са на следната връзка: Регистър и декларации по ЗПКОНПИ

Предишна График за сметосъбиране и сметоизвозване – м. Oктомври 2021 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени