Регистри и декларации по ЗПКОНПИ

bg single team 1

Регистри и декларации по ЗПКОНПИ

Общинска администрация

2023 г.

2023 г. Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ и чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПК

Вх. № 3 Кремена Филипова

Вх. № 4 Стели Киндалова

Вх. № 10 Деница Ташева

Вх. № 162 Патрисия Мартинова

Вх. № 163 Даниела Мансарлийска

Вх. № 164 Светла Стоянова

Вх. № 165 Маргарита Таскова

Вх. № 166 Димитринка Димитрова

Вх. № 167 Милена Паскова

Вх. № 168 Господин Белчев

Вх. № 169 Стоян Динев

2023 г. Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ и чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Вх. № 1 Ваня Гърбачева

Вх. № 2 Кремена Филипова

Вх. № 3 Стели Киндалова

Вх. № 4 Деница Ташева

Вх. № 5 Димитринка Ковачева

Вх. № 6 Драгомир Димитров

Вх. № 7 Диляна Жейнова

Вх. № 8 Патрисия Мартинова

Вх. № 9 Даниела Мансарлийска

Вх. № 10 Тодор Налбантов

Вх. № 11 Пламен Петров

Вх. № 12 Стоян Петков

Вх. № 13 Татяна Радева

Вх. № 14 Светла Стоянова

Вх. № 15 Светозар Грозев

Вх. № 16 Димитринка Димитрова

Вх. № 17 Милина Паскова

Вх. № 18 Маргарита Таскова

Вх. № 19 Веселина Димитрова

Вх. № 20 Господин Белчев

Вх.№ 21 Владимир Стоев

Вх.№ 22 Стоян Динев

Регистър на сигналите, исканията и заповедите за служебно образувани производства за конфликт на интереси

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок

Общински съветници, кметове и кметски наместници

Декларациите за предходни години са на следната връзка: Регистър и декларации по ЗПКОНПИ

Предишна График за сметосъбиране и сметоизвозване – м. Oктомври 2021 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени