Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1410/28.09.2022г. за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV, започващ от ГРТ/ново/ в УПИ IX  45, в кв.4 по ПУП на с. Меден кладенец, преминаващ през […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1411/28.09.2022г. за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ Х 172 в кв. 31, по ПУП на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол, от който да се образува УПИ Х […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на ел. провод за присъединяване на ФтЕЦ Коневец – Иванов за УПИ XIII 63  в кв. 7а по ПУП на с. Коневец, област Ямбол. Трасето започва от съществуващ трафопост – ТП/БКТП […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот II129 и урегулиран поземлен имот ХV 129 в кв.2 по ПУП на с. Генерал Тошево, като се обединят в иден УПИ и се приведат регулационните му линии към […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VIII 625 в кв. 90 по ПУП на с. Роза, като част от уличната площ премине в урегулиран поземлен имот VIII 625 в кв. 90 по ПУП на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  Подробен устройствен план – План за застрояване на УПИ VIIза склад  в кв.50 по ПУП на с.Голям Манастир, като се промени застрояването с параметри за средноетажно застрояване и свързано застрояване с УПИ ХII за стопански двор.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ VI131 и УПИ V131 в кв.8  като се приведат регулационните им линии  в съответствие със съществуващите на място граници  на поземлени имоти № 131, № 132, № 133, № 134 и № 135 […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 30 септември 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 30 септември 2022 г.: 1.Ханово – селото е без вода, има авария, ВиК работят; 2.Миладиновци – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; 3.Завой – селото е без вода, има авария, ВиК работят; 4.Голям манастир – селото е без вода, има авария, […]

DSC03698

С прояви в с. Бояджик и в Ямбол ще бъдат отбелязани 119 години от рождението на Джон Атанасов

С двудневни прояви в с. Бояджик и в Ямбол ще бъдат отбелязани 119 години от рождението на Джон Атанасов. Организаторите – НТС -Ямбол, община „Тунджа“, РУО – Ямбол, кметство с. Бояджик, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бояджик, НЧ „Джон Атанасов -1928“ – с. Бояджик, ОСК „Тунджа“ – Ямбол и ОП „Паркове и […]

01

Клубът по спортни танци „Тандем – Тунджа“ с шампион в категория „Сеньори“

Двойката Стефан Дончев и Лиляна Байлова от Клуба по спортни танци „Тандем Тунджа“, село Кукорево е новият Шампион на България в категория „Сеньори“ на провелото се на 23-24-25 септември 2022, в град Ямбол, Държавно първенство по спортни танци по възраст 2022. Състезателите спечелиха и златото в Международния турнир „Диана Къп“ 2022, който се проведе по […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени