Обяви и съобщения

Протоколи за допълнително разпределение на ПМЛ от ОПФ по реда на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ

Протоколи за допълнително разпределение на ПМЛ от ОПФ по реда на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ: Г.Инзово- като съседно на Видинци Г.Манастир- като съседно на Г.Тошево Гълъбинци- като съседно на Болярско Скалица- като съседно на Овчи кладенец

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на УПИ Х за фурна и баня и УПИ VIII167, кв. 21 по ПУП на с. Могила, община „Тунджа”, област Ямбол, като се приведат регулационните линии към съществуващите […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0568/17.05.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот II 9 в кв.5 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0569/17.05.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот V 214 в кв.42 по ПУП на с. Генерал Тошево, с искане […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на  на УПИ IV-28, V-28, IX-28 и УПИ  X-28 в кв.5  по ПУП  на с.Коневец, област Ямбол, съгласно §8 от ПР на ЗУТ, образува се УПИ IX-28, което се преотрежда за фотоволтаична централа […]

DSC09955

Община „Тунджа“ отбеляза тържествено 146 г. от Бояджишкия бунт

На 17 май пред паметника „Априлец“ отново се събраха поколения тунджанци, за да отбележат тържествено 146 години от Бояджишкия бунт, който превръща Бояджик в селище легенда.

Търг

Търгове в община Тунджа на 1 юни 2022 г.

Търгове в община Тунджа на 1 юни 2022 г.: Образец 1 – Заявление за участие в търг  Безмер УПИ Х обява ПИ 05863.382.341-Ботево обява ПИ 05863.64.386-Ботево обява ПИ 05863.50.385-Ботево Голям Манастир УПИ VI Коневец Лада Нива ПИ 03229.45.11 Безмер ПИ 03229.56.90 Безмер ПИ 03229.56.91 Безмер ПИ 03229.56.94 Безмер ПИ 15789.30.26 Голям Манастир Тенево

Обяви и съобщения

Заповед пожароопасен сезон 2022 г.

Заповед №РД-04-54/12.05.2022г. на директора на ОД “Земеделие“  гр. Ямбол   във връзка с обявяването на пожароопасен сезон за 2022 година, при извършване на дейности в земеделските земи на област Ямбол: Заповед №РД-04-54 от 12.05.2022 г.  

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 18 май 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 18 май 2022 г.: Овчи кладенец – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Връх „Бакаджик“ – има вода, има авария, ВиК работят; Търнава – има вода, има авария, ВиК работят. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от кметовете и […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени