01 01

Българо-гръцкият събор край с. Голям манастир – празник на вярата и приятелството

Българо-гръцкият събор край с. Голям манастир отново събра стремежа за връщането към корените и опазване на традициите. За четиринадесети път в местността „Църквичката“ се събраха стотици българи и гърци с корен от с. Голям манастир, за да бъдат заедно и да споделят празника на традициите, вярата и приятелството. Над 100 гърци отново се изкачиха на […]

DSC00128

Боксов клуб „Априлец“ отново прослави община „Тунджа“

Боксьорите на БК „Априлец“ отново прославиха община „Тунджа“, спечелвайки златен медал на Международен турнир и сребърен медал на Държавно първенство за юноши. На Международния турнир за юноши „Лах Нимани“ в Косово Иван Христов стана шампион в категория 67 кг и спечели купата за „Най-техничен боксьор“ на турнира.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0739/25.05.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: Подробен устройствен план […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от ГРТ /ново/ в УПИ VIII 207 в кв. 35, преминаващо през тротоари и улична мрежа – публична общинска собственост между о.т. 105 – […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от ГРТ /ново/ в УПИ X 103 в кв. 26, преминаващо през тротоари и улична мрежа – публична общинска собственост между о.т. 117 – […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ХХ 140 за физкултурен салон в кв. 11 по ПУП на с. Дражево, Община „Тунджа”, Област Ямбол, с който се образуват: урегулиран […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План схема на трасе за кабелно захранване НН за инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с инсталирана мощност 39.90 кWр, започващо от ново ГРТ находящо се в УПИ I-380, кв.46, преминаващо през улична и тротоарна мрежа, публична общинска собственост, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план в следния обхват: План за регулация на УПИ I596 з и УПИ II604 в кв.48, като се приведат регулационните им линии в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 596 и № 604 в кв.48 по ПУП на с.Окоп, област […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени