Обяви и съобщения

Протоколи за допълнително разпределение на ПМЛ от ОПФ по реда на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ

Протоколи за допълнително разпределение на ПМЛ от ОПФ по реда на чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ: Г.Инзово- като съседно на Видинци Г.Манастир- като съседно на Г.Тошево Гълъбинци- като съседно на Болярско Скалица- като съседно на Овчи кладенец

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на УПИ Х за фурна и баня и УПИ VIII167, кв. 21 по ПУП на с. Могила, община „Тунджа”, област Ямбол, като се приведат регулационните линии към съществуващите […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0568/17.05.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот II 9 в кв.5 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0569/17.05.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот V 214 в кв.42 по ПУП на с. Генерал Тошево, с искане […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на  на УПИ IV-28, V-28, IX-28 и УПИ  X-28 в кв.5  по ПУП  на с.Коневец, област Ямбол, съгласно §8 от ПР на ЗУТ, образува се УПИ IX-28, което се преотрежда за фотоволтаична централа […]

Обяви и съобщения

Заповед пожароопасен сезон 2022 г.

Заповед №РД-04-54/12.05.2022г. на директора на ОД “Земеделие“  гр. Ямбол   във връзка с обявяването на пожароопасен сезон за 2022 година, при извършване на дейности в земеделските земи на област Ямбол: Заповед №РД-04-54 от 12.05.2022 г.  

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 18 май 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 18 май 2022 г.: Овчи кладенец – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Връх „Бакаджик“ – има вода, има авария, ВиК работят; Търнава – има вода, има авария, ВиК работят. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от кметовете и […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 17 май 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 17 май 2022 г.: Симеоново – Асеново – селата са без вода, има авария на хранителния водопровод, ВиК работят; Завой – селото е без вода, има авария на довеждащия водопровод, ВиК работят; Безмер – част от селото е без вода, има авария, ВиК […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 16 май 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 16 май 2022 г.: Роза – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Овчи кладенец – по – високите части на селото, слабо налягане на водата. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от кметовете и кметските наместници в община „Тунджа“.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени