Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 21 януари 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 21 януари 2022 г.: Безмер – част от селото е без вода, има авария, ВиК работят. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от кметовете и кметските наместници в община „Тунджа“.

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 20 януари 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 20 януари 2022 г.: Робово – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Чарган – селото е без вода, има авария, ВиК работят. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от кметовете и кметските наместници в община „Тунджа“.

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 19 януари 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 19 януари 2022 г.: Стара река – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Генерал Инзово – ½ от селото е без вода, има авария, ВиК работят. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от кметовете и кметските наместници в община […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 18 януари 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 18 януари 2022 г.: Група „Бакаджик“ – водата е спряна, има авария на тласкателя, между село Козарево и връх „Бакаджик“, ВиК работят; Симеоново – ½ от селото е без вода, има авария, ВиК работят; Миладиновци – част от селото е без вода, има […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 17 януари 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 17 януари 2022 г.: Стара река – ½ от селото е без вода, има авария, ВиК работят; Симеоново – ½ от селото е без вода, има авария, ВиК работят; Болярско – ½ от селото е без вода, има авария, ВиК работят. Данните са […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 14 януари 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 14 януари 2022 г.: 1.Драма – авария на външния водопровод захранващ селата Крумово и Миладиновци, слабо налягане, ВиК работят; 2.Победа – ½ от селото е без вода, има авария, ВиК работят. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от кметовете и кметските […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1676/15.12.2021г.  за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване, като  се приведат регулационните линии на УПИ Х104 в съответствие със съществуващите  граници  на поземлени имоти № 104 и № 103,  в кв.17 по ПУП на с.Голям […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1709/30.12.2021г.  за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – – План за регулация на урегулиран поземлен имот I532 за база за селскостопанска техника,  по ПУП на с.Маломир, представляващ поземлен имот с идентификатор 46783.68.532 по КККР в землище с.Маломир, с който се […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени