Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот IV262 и урегулиран поземлен имот V360 в кв. 36 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се приведе регулационната линия на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот І60 и урегулиран поземлен имот ХІ66 в кв. 11 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се приведат регулационните линии към […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ XIV232,  УПИ XV232,  УПИ XVI232 и УПИ XVII232 в кв. 24 по ПУП на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол, като се […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени