Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1319/19.09.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот IV 40 в кв. 1 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  Подробен устройствен план – – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот  VIII47,48 И урегулиран поземлен имот  IХ48 в кв.3 по ПУП на с. Тенево, с който проект  се обединяват в един урегулиран поземлен имот.

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 21 септември 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 21 септември 2022 г.: 1.група „Бакаджик“ – селата Козарево, Калчево, Окоп, Победа, Челник, Каравелово, Сламино Робово, водата е спряна, има авария на тласкателя, ВиК работят; 2.Коневец – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; 3.Завой – селото е без вода, има аварии, […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 20 септември 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 20 септември 2022 г.: 1.група „Бакаджик“ – селата Козарево, Калчево, Окоп, Победа, Челник, Каравелово, Сламино Робово, водата е спряна, има авария на тласкателя, ВиК работят; 2.Калчево  – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; 3.Кукорево – селото е без вода, има авария, […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 19 септември 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 19 септември 2022 г.: 1.Група „Бакаджик“ – селата Козарево, Калчево, Окоп, Победа, Челник, Каравелово, Сламино Робово, водата е спряна, има авария на тласкателя, ВиК работят; 2.Овчи кладенец   – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; 3.Завой – селото е без вода, има […]

295650969 5647837131934979 345400395571007624 n

Община „Тунджа“ ще се включи в инициативата „Да изчистим България заедно!“

Община „Тунджа“ ще участва в националната инициатива „Да изчистим България заедно“ на 17 септември. Общинска администрация организира поход по екопътеката, която води до античната крепост Дадопара, за да бъде почистена от отпадъци и да бъде подновена маркировката. Тази инициатива е посветена и на Европейските дни на наследството. Екопътеката тръгва от с. Голям манастир и стига […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-07-1250/07.09.2022г. за изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план План за регулация и застрояване на I 32.316 за ракиен казан и обитаване по ПУП – ПРЗ, представляващ поземлен имот с идентификатор 40484.32.316 по КККР в землището на Кукорево, като се смени предназначението […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1280/12.09.2022г. за разрешаване изработването проект за  изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VIII 625 в кв. 90 по ПУП на с. Роза, като част от уличната площ премине в урегулиран поземлен имот […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  Подробен устройствен план – – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот  V753,755 И урегулиран поземлен имот  ХVI756 в кв.61 по ПУП на с. Маломир, с който проект  се обединяват в един урегулиран поземлен имот.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени