DSC01262

Ръководството на община „Тунджа“ се срещна с представители на арменски организации

На 19 септември 2022, кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и неговият екип бяха домакини на среща с експерти от Ямболска търговско-промишлена палата (ЯТПП) и  представители на четири бизнес подпомагащи организации от Ереван, Армения. Срещата е част от бизнес визита в Ямбол по проект, който ЯТПП изпълнява в партньорство с Държавната агенция за инвестиции от […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 23 септември 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 23 септември 2022 г.: 1.Тенево – селото е без вода, има авария, ВиК работят; 2.Бояджик – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; 3.Меден кладенец – селото е без вода, има авария, ВиК работят; 4.Генерал Инзово – селото е без вода, има […]

Търг

Търгове на 6 октомври 2022 г.

Образец № 1- заявление за участие в търг Голям манастир УПИ VI, кв. 3 Генерал Инзово УПИ VI-623, кв. 68 Генерал Инзово УПИ V-623, кв. 68 Болярско УПИ XII, кв. 33 Болярско УПИ XI, кв. 33 Болярско УПИ X, кв. 33 Болярско УПИ VIII, кв. 33 Болярско УПИ VII, кв. 33 Болярско УПИ IX, кв. […]

Георги Георигев - Кмет

Георги Георгиев, кмет на община „Тунджа“: „Да живее свободна и независима България!“

Скъпи тунджанци, Днес празнуваме Деня на Независимостта на България. Делят ни 114 години от паметната дата, на която думите от Манифеста на независимостта огласят старопрестолния ни град, отхвърляйки васалната зависимост, ограниченията, спъващи пълноценното развитие на държавата ни.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1316/19.09.2022г. за разрешаване изработването Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: 1.Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като се промени отреждането на ХIII 339 в кв.53 по ПУП на с. Генерал Тошево „за […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1318/19.09.2022г. за разрешаване изработването Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: 1.Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като се промени отреждането на ХIV 339 в кв.53 по ПУП на с. Генерал Тошево „за […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ XIII131  в кв.22, като се приведат регулационните му линии  в съответствие със съществуващите  на място граници  на поземлени имоти № 496, № 482, № 483, № 484  и № 495 по кадастралния план […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1339/20.09.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот Х155, урегулиран поземлен имот ХІ155, урегулиран поземлен […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени