Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план –  План за регулация на урегулиран поземлен имот III43, урегулиран поземлен имот IV43, урегулиран поземлен имот V43, урегулиран поземлен имот XIII43, урегулиран поземлен имот XIV43, урегулиран поземлен имот XV43 и урегулиран поземлен имот XII44 в кв. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за изменение на ПУП  – План за регулация, с който УПИ VI 162  и УПИ VII 162 , кв. 16 по плана на с. Хаджидимитрово се обединяват в нов УПИ VII 162 без промяна на уличната регулация и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0400/21.03.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа“, гр. Ямбол за разрешаване изработване на Проект за изменение на Подробния устройствен план –  План схема за трасе на ел. кабел НН за присъединяване на “ФЕЦ Завой – Андонов“. Трасето […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод ПЕВП Ф 90 за захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.484 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел НН 1кV  за  захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.484 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0379/17.03.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа“, гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ V 152 в кв. 26 по ПУП на с. Завой, Община „Тунджа“, с […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0378/17.03.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа“, гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект проект за Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ VI 207 в кв. 21 по ПУП на с. Чарган, Община „Тунджа“, […]

20230322 092741

Децата на Тенево посрещнаха пролетта със засаждане на цветя

Със засаждане на пролетни цветя и туя във вътрешния двор на детската градина в с. Тенево деца, родители и педагози посрещнаха Първа пролет. Интерактивното семейно занимание „Добре дошла, Пролет“ беше организирано точно на 22 март от екипа на Общностен център за деца и семейства – с. Козарево по проект „Желани пространства” – Комплексен модел на […]

Избори

Обучителен клип за видео излъчването от СИК

Обучителен клип за видео излъчването от СИК при преброяване на бюлетините и попълване на протокола на изборите за Народно събрание на 02 април 2023 г.:

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени