Проекти на община Тунджа

Оперативна програма “Добро управление”

МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие

Програма: Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”

РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак

Оперативна програма Храни и/или основно материално подпомагане

Проект „Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Тунджа”

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Проект “Строителство, реконструкция и или рехабилитация на улици”

Проект “Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение”

Проект: “Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” с. Бояджик, община “Тунджа”

Проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа“

Проект „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа“, № BG06RDNP001-7.001-0019

 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г.

Проект „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени