Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Търгове

Търг

Търгове в община Тунджа на 08 юли 2022 г.

Образец № 1 – заявление за участие в търг Безмер ПИ 03229.56.90 Безмер ПИ 03229.56.91 Безмер ПИ 03229.56.94 Ботево ПИ 05863.50.385 Ботево ПИ 05863.64.386 Ботево ПИ 05863.382.341 Голям манастир ПИ 15789.30.26 Голям манастир УПИ VI, кв. 3 Коневец – едноетажна масивна сграда Лек автомобил

Търг

Търгове в община Тунджа на 07 юли 2022 г.

Образец № 1 – заявление за участие в търг Веселиново УПИ XI-75, кв. 12 Генерал Инзово Межда УПИ I, в кв. 7 Межда УПИ I, в кв. 8 Межда УПИ II, в кв. 7 Межда УПИ II, в кв. 8 Межда УПИ III, в кв. 7 Межда УПИ III, в кв. 8 Межда УПИ IV, […]

Търг

Търгове в община Тунджа на 1 юни 2022 г.

Търгове в община Тунджа на 1 юни 2022 г.: Образец 1 – Заявление за участие в търг  Безмер УПИ Х обява ПИ 05863.382.341-Ботево обява ПИ 05863.64.386-Ботево обява ПИ 05863.50.385-Ботево Голям Манастир УПИ VI Коневец Лада Нива ПИ 03229.45.11 Безмер ПИ 03229.56.90 Безмер ПИ 03229.56.91 Безмер ПИ 03229.56.94 Безмер ПИ 15789.30.26 Голям Манастир Тенево

Търг

Търгове в община Тунджа на 5 май 2022 г.

Търгове в община Тунджа на 5 май 2022 г.: Обява – 03229.100.372 Обява – 03229.45.11 Обява – 03229.56.90 Обява – 03229.56.91 Обява – 03229.56.94 Обява – 03229.100.371 Обява – Лада Нива Обява – наем с. Г. Манастир Обява – наем с. Тенево Обява – с. Веселиново дворно място Обява – с. Хаджидимитрово дворно място

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени