Търгове

Търг

Документация за участие в открит конкурс

Документация за участие в открит конкурс с предмет: „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад на дърва за огрев, предназначени за продажба на местното население в землищата на с. Бояджик, с. Меден  кладенец, с. Миладиновци,  с. Търнава,   с. Победа,   с. Челник, с. Генерал Тошево от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план за ползване  […]

Търг

Търгове на 8 февруари 2023 г.

Образец № 1- заявление за участие в търг Болярско ПИ с инд. 05308.25.26 Генерал Инзово УПИ II-9, кв. 5 Генерал Тошево УПИ IX – 397, кв. 47 Генерал Тошево УПИ X, кв. 38 Генерал Тошево УПИ XII, кв. 38 Генерал Тошево УПИ XIII, кв. 38 Генерал Тошево УПИ XIV, кв. 38 Калчево УПИ V-общ., кв. […]

Търг

Търгове на 8 декември 2022 г.

Образец № 1- заявление за участие в търг Ботево кв. 33 – УПИ IХ Болярско кв. 33 – УПИ VII Болярско кв. 33 – УПИ VIII Болярско кв. 33 – УПИ Х Болярско кв. 33 – УПИ ХI Болярско кв. 33 – УПИ ХII Болярско Роза кв. 56 – ПИ 464 Роза кв. 56 – […]

Търг
Търг

Открит конкурс за възлагане на дейност в Обект № 2203 с предмет: „Добив на дървесина включващ сеч и извоз до временен склад на дърва за огрев, предназначени за продажба на местното население в землището на с. Генерал Инзово от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план за ползване на дървесина от 2021 г.”.

Заповед №РД-1709 от 17.11.2022г. и Документация Образци Протокол– публикуван на 06.12.2022 г. Заповед – публикувана на 07.12.2022 г. Протокол – публикуван на 30.12.2022 г. Договор – публикуван на 30.12.2022 г. Допълнително споразумение – публикувано на 6.11.2023 г.  

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени