Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Търгове

Търг

Tърг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2004, с. Коневец от ОГТ на Община „Тунджа”.

Tърг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2004, с. Коневец от ОГТ на Община „Тунджа”. Заповед Документация за участие Образци Заповед – 14.07.2021 Протокол – 14.07.2021 Протокол документи заличен – 06.08.2021 Договор – 13.08.2021

Търг

Търгове в община Тунджа на 7.04.2021 г.

Образец N 1- заявление за участие в търг Търг – 07.04.2021 г. продажба Веселиново Търг – 07.04.2021 г. продажба Козарево Търг – 07.04.2021 г. продажба Межда Търг – 07.04.2021 г. продажба Челник

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени