Търгове

Търг

Търгове в община Тунджа на 1 декември 2021 г.

Община Тунджа обявява следните търгове, които ще се проведат на 1 декември 2021 г.: Търг – Веселиново – продажба – 583 и 2 сгради кв. м. Търг – Генерал Инзово – продажба – 1165 кв. м. Търг – Генерал Инзово – продажба – 1210 кв. м. Търг – Голям манастир – помещениe Търг – Дражево […]

Търг

Oткрит конкурс за възлагане на дейност в Обект № 2103…

Oткрит конкурс за възлагане на дейност в Обект № 2103 с предмет: „Добив на дървесина включващ сеч и извоз до временен склад в землищата на с. Крумово, с. Генерал Инзово, с. Маломир, с. Каравелово, с. Ханово, с. Победа, с. Драма от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план  2021 г.”: Заповед №РД-1394 от 29.10.2021г. и […]

Търг

Търг за отдаване под наем на пасища и мери на 6 октомври 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери  за стопанската 2021 / 2022 година на 6 октомври 2021 г. Заявление за учасие в търг Обява търг

Търг

Открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в ОГТ на Община „Тунджа“ по годишен план 2021 г.“

Открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в ОГТ на Община „Тунджа“ по годишен план 2021 г.“: Заповед Документация   Образци Протокол – публикуван на 07.09.2021 г. Протокол документи – публикуван на 28.09.2021 г. Договор – публикуван на 29.09.2021 г.

Търг

Tърг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2004, с. Коневец от ОГТ на Община „Тунджа”.

Tърг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2004, с. Коневец от ОГТ на Община „Тунджа”. Заповед Документация за участие Образци Заповед – 14.07.2021 Протокол – 14.07.2021 Протокол документи заличен – 06.08.2021 Договор – 13.08.2021

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени