Админ

Обяви и съобщения

Проект за Наредба за допълнение на Наредба №1 на Община Тунджа

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове26 Проект за Наредба за допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на Община Тунджа – Ямбол Справка за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации по реда […]

Обяви и съобщения

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Обявление по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост Справка за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации по реда на чл. 26 от ЗНА

Обяви и съобщения

Съобщение

Уважаеми жители на Община „Тунджа“, ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ уведомяват, че в периода от 15.05.2023г. до 20.05.2023г., в часовете от 08:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде извършен ремонт в обсега на железопътен прелез на ЖП км 20+178 по жп линия Ямбол – Елхово, пресичана от шосеен път № JAM2087 между селата Тенево и […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени