01

Обява процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „образователен медиатор”

О Б Я В А Във връзка с реализацията на Дейност 6 „Социално –комуникативно приобщаване на родители от етническите малцинства към образователната среда в детската градина чрез подбор и назначаване на образователен медиатор в детската градина“ по проект „Детски свят в цвят“, Договор №БС-33.20-4-015 от 26.10.2021 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата […]

Коронавирус

Заповеди относно нови противоепидемични мерки коронавирус

Заповеди на Министъра на здравеопазването и Кмета на община Тунджа относно новите временни противоепидемични мерки: Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 Заповед № РД-07-1431 от 04.11.2021

Търг

Oткрит конкурс за възлагане на дейност в Обект № 2103…

Oткрит конкурс за възлагане на дейност в Обект № 2103 с предмет: „Добив на дървесина включващ сеч и извоз до временен склад в землищата на с. Крумово, с. Генерал Инзово, с. Маломир, с. Каравелово, с. Ханово, с. Победа, с. Драма от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план  2021 г.”: Заповед №РД-1394 от 29.10.2021г. и […]

Обяви и съобщения

Заповед РД-07-1382 от 26.10.2021 г.

З А П О В Е Д № РД-07-1382 гр. Ямбол, 26.10.2021г. Във връзка със задължението на общината да организира извършването на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, на основание чл. 63, ал. 2 […]

00 01 1

До 30 октомври е срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия

Дежурни служители ще осигури община „Тунджа“ на 30 октомври – събота, когато изтича срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. За това бяха уведомени кметовете и кметските наместници на традиционната среща с ръководството на общината. Тогава е и срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени