Админ

Търг

Обявление за откиване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Ямбол

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели в Окръжен съд- Ямбол и на основание писмо с Изх. № АД-13-373/14.02.2023 година на Председателя на Апелативен съд Бургас, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, Общински съвет „Тунджа“ обявява  открита процедура за определяне на 10 броя кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Ямбол.

bg single team 3

Съдебни заседатели

Районен съд Мандат 2023 – 2027 Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол и Окръжен съд – Ямбол ще се състои на 19.04.2024 г.  от  14.00 часа  в залата на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол. Списък на кандидатите за съдебни заседатели РС-Ямбол Атанас Овчаров, Атанаска Димитрова, Желка Трънкова, Стоян Бурлаков, Таня […]

most logos

Проектът „МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа- повишаване активното участие на младежите в местното развитие“ подготви „документален преглед на добри и иновативни практики за повишаване на гражданското участие на младежите

Проектът „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ“, № BG05SFOP001-2.025-0044, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е сдружение Евроклуб Жена, а партньор е Община Тунджа.

Избори

Обучителен клип за видео излъчването от СИК

Обучителен клип за видео излъчването от СИК при преброяване на бюлетините и попълване на протокола на изборите за Народно събрание на 02 април 2023 г.:

Избори

Разяснителна кампания за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г.

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри: Гласуване по настоящ адрес – със субтитри Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването – със субтитри Гласуване с […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени