Обяви и съобщения

Обява вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв

Военно окръжие – Ямбол Ви информира, че със заповед № ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет „В.Левски” – град В. Търново.

bg single team 1

Регистри и декларации по ЗПКОНПИ

Администрация 2023 г. 2023 г. Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 Вх. № 3 Кремена Филипова Вх. № 4 Стели Киндалова 2023 г. Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 Вх. № 1 Ваня Гърбачева Вх. № 2 Кремена Филипова Вх. № 3 Стели Киндалова Вх. № 4 Деница Ташева 2022 г. 2022 г. […]

Обяви и съобщения

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проект на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община „Тунджа”

Търг

Търг за отдаване под наем на пасища и мери на 6 октомври 2021 г.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери  за стопанската 2021 / 2022 година на 6 октомври 2021 г. Заявление за учасие в търг Обява търг

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени