Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Търгове

Търг

Търг с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща иглолистна дървесина на корен в Обект №2304 в землището на с. Меден кладенец, ОГТ на Община „Тунджа”

Търг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща иглолистна дървесина на корен в Обект №2304 в землището на с. Меден кладенец, ОГТ на Община „Тунджа”. Документация Образци Заповед за прекратяване – публикувана на 18.09.2023 г.

Търг

Търг „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2303 в землището  на с. Коневец, ОГТ на Община „Тунджа”

Търг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2303 в землището  на с. Коневец, ОГТ на Община „Тунджа”. Документация Образци Протокол – публикуван на 21.08.2023г. Заповед за определяне на изпълнител – публикувана на 21.08.2023 г. Протокол – […]

Търг

Търг „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2302 в землището на с. Коневец, ОГТ на Община „Тунджа”

Търг с тайно наддаване „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2302 в  землището на с. Коневец, ОГТ на Община „Тунджа” Документация Образци

Търг

Документация за участие в открит конкурс

Документация за участие в открит конкурс с предмет: „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад на дърва за огрев, предназначени за продажба на местното население в землищата на с. Бояджик, с. Меден  кладенец, с. Миладиновци,  с. Търнава,   с. Победа,   с. Челник, с. Генерал Тошево от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план за ползване  […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени