Търг

Открит конкурс „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в ОГТ на Община „Тунджа“ в Обект № 2202“

Заповед РД-07-1223 Документация за обект 2202 Образци обект 2202 Разяснение – публикувано на 12.09.2022 г. Протокол 2202 – публикуван на 23.09.2022 г. Заповед Обект 2202 – публикувана на 23.09.2022 г.

Търг

Открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в ОГТ на Община „Тунджа“ в обект 2201“.

Заповед РД-07-1222 Документация за обект 2201 Образци обект 2201 Разяснение – публикувано на 12.09.2022 г. Протокол 2201 – публикуван на 23.09.2022 г. Заповед Обект 2201 – публикувана на 23.09.2022 г.

Търг

Търгове за продажба на общински недвижими имоти на 19 август 2022 г.

Заявление – Образец № 1 Безмер, кв. 17, УПИ XV Безмер, кв.17, УПИ XIV Болярско, кв. 33, УПИ IХ Болярско, кв. 33, УПИ VIII Болярско, кв. 33, УПИ Х Болярско, кв. 33, УПИ ХI Болярско, кв. 33, УПИ ХII Болярско, кв.33, УПИ VII Ботево, ПИ с ид. 05863.50.385 Ботево, ПИ с ид. 05863.64.386 Ботево, ПИ […]

Търг

Заповеди от търг ОПФ – 02.08.2022 г.

02.08.2022г., Асеново, ЕТ Земеделска къща Адрарика – Шевкенов 02.08.2022г., Асеново, СД Невега – Станев и С-ИЕ 02.08.2022г., Безмер, Ивстарстагро ЕООД 02.08.2022г., Безмер, СЧ Агро ЕООД 02.08.2022г., Болярско, ЗП В. Стоянов 02.08.2022г., Болярско, Ивстарстагро ЕООД 02.08.2022г., Веселиново, Ивстарстагро ЕООД

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени