Избори

Обучителен клип за видео излъчването от СИК

Обучителен клип за видео излъчването от СИК при преброяване на бюлетините и попълване на протокола на изборите за Народно събрание на 02 април 2023 г.:

Избори

Разяснителна кампания за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г.

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри: Гласуване по настоящ адрес – със субтитри Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването – със субтитри Гласуване с […]

Обяви и съобщения

Обява стипендии и ЕФС първи прием 2023 г.

О Б Я В А Първа сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии м. март 2023 г. Община „Тунджа” обявява началото на първата за 2023 г. сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии  и еднократно финансово стимулиране на деца, ученици и студенти с отличен успех, високи постижения в изкуствата и спорта, с адресна регистрация в […]

Обяви и съобщения

Обява набиране на персонал – рехабилитатор и психолог

Община „Тунджа”, област Ямбол, в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No BG05M90P001-2.004-0059 по проект „Желани пространства – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени