Админ

Обяви и съобщения

Покана за пресконференция по проект „Грижа в дома в Община „Тунджа“

На 02.04.2024 г., от 15.30 ч., в залата (на втори етаж) на Община „Тунджа“ ще се проведе пресконференция по Проект „Грижа в дома в Община „Тунджа“. Проектът се реализира се по административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0054 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, съфинансирана от европейски социален фонд плюс.

kiti

Покана за публично обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции

Областен информационен център – Ямбол, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион (ЮИР), Ви кани на публично обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0161 „Интегрирани инвестиции в зелена градска среда, устойчива мобилност и подобряване на достъпността за развитие на региона“. Събитието ще се […]

Обяви и съобщения

Обява първа сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии за 2024 г.

О Б Я В А Първа сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии за 2024 г. Община „Тунджа” обявява началото на първата за 2024 г. сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии  и еднократно финансово стимулиране на деца, ученици, студенти  и младежи с отличен успех, високи постижения в изкуствата и спорта,  с адресна регистрация в община […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени