Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 35028.14.118 землище на с.Кабиле, Община „Тунджа“

Проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 35028.14.118, м-ст „Бялата пръст“, землище на с.Кабиле, Община „Тунджа“, Област Ямбол

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план в следния обхват: – План за регулация и застрояване на УПИ II376   и УПИ III375 в кв.41 по ПУП на с.Голям Манастир, като  се приведат вътрешната им регулационна линия в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 376 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване  на поземлен имот с идентификатор 23978.610.30, трайно предназначение на територията – урбанизирана с НТП – За стопански двор по КККР в землището на с .Дряново, област Ямбол, като му се промени предназначението в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план в следния обхват: План за регулация, като се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ V85 в кв.10 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 85, № 83 и част от № 84 по ПУП на с.Окоп, област […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ VII301 и УПИ VI300 в кв.33, като се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 301 и № 300 в кв.33 по ПУП на с.Окоп, област […]

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване ”Транжорна и цех за преработка на бели меса и преработка на зеленчуци”, с.Веселиново

Съобщение за публично обявяване ”Транжорна и цех за преработка на бели меса и преработка на зеленчуци”, с.Веселиново

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени