Обяви и съобщения

Обява набиране на кандидати по проект

Община „Тунджа”, област Ямбол в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No BG05M90P001-2.004-0059 по проект „Желани пространства – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 22 декември 2021 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 22 декември 2021 г.: Асеново – селото е без вода, има авария, ВиК работят. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от кметовете и кметските наместници в община „Тунджа“.

Обяви и съобщения

Постъпили предложения при общественото обсъждане на „Обпределяне на размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2022 година“

Справка за отразяване на постъпили предложения при общественото обсъждане на „Обпределяне на размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2022 година“

Обяви и съобщения

Заповеди сключени доброволни споразумения

Заповеди сключени доброволни споразумения: Заповед с. Бояджик Заповед с. Ген. Тошево Заповед с. Гълъбинци Заповед с. Дряново Заповед с. Златари Заповед с. Калчево Заповед с. Межда Заповед с. Могила 

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени