Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № ДС – 04 – 00005 – 02.04.2021 г., за одобряване на техническо задание и разрешаване изработване проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Присъединителен газопровод с Рраб = 1,0 Мра на „Глобъл коммерс – 1″ от АГРС „Ямбол” в поземлен имот 87374.69.640 до площадка на Метанстанция в ПИ 23501.10.94 по КК на с. Дражево, община „Тунджа”.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени