Обяви и съобщения

Обявление

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ на урегулиран поземлен имот I за производство на чипс, снакс и кафе аператив и урегулиран поземлен II за обществено обслужващи дейности в кв.50 по ПУП на с.Кукорево, като от УПИ II за обществено обслужващи дейности се отдели и продаде 338 кв.м. към УПИ имот I за производство на чипс, снакс и кафе аператив в кв.50 по ПУП на с.Кукорево и се определят линии на застрояване на двата урегулирани поземлени имота.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени