Обяви и съобщения

Обявление

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ на поземлен имот с индетификатор 40484.156.50 и поземлен имот с идентификатор 40484.156.51 по КККР в землището на с.Кукорево, с цел обединяване и образуване на УПИ I-156,161 за складова база за селскостопанска техника и продукция”.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени