Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0392/05.04.2021г. за изработване на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1кv от съществуващ стълб № 4, извод НН-А ТП/БКТП Драма-2, КЛ/ВЛ „Елхово”, ПС „Тенево” до УПИ IX76 в кв. 9 по ПУП на с. Драма, област Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени