Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Открит конкурс „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в ОГТ на Община „Тунджа“ в Обект № 2202“

Търг

Открит конкурс „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в ОГТ на Община „Тунджа“ в Обект № 2202“

Заповед РД-07-1223

Документация за обект 2202

Образци обект 2202

Разяснение – публикувано на 12.09.2022 г.

Протокол 2202 – публикуван на 23.09.2022 г.

Заповед Обект 2202 – публикувана на 23.09.2022 г.

Предишна Открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в ОГТ на Община „Тунджа“ в обект 2201“.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени