Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 72240.17.58, трайно предназначение на територията – урбанизирана с НТП – Друг имот без определено стопанско предназначение по КККР в землището на с.Тенево, област Ямбол, като му се промени предназначението в „За фотоволтаична централа до 20 мW  и ел.подстанция“.

Предишна График сметосъбиране и сметоизвозване месец април 2024 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени