Обяви и съобщения

Заповеди

Заповед Болярско

Заповед Бояджик

Заповед Окоп

Заповед Роза

Предишна Информационна кампания сред родители-майки по проект „РЕ-АКЦИЯ“ стартира на територията на община Тунджа

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени