Проект за Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община „Тунджа” 2021 – 2024 год

Обяви и съобщения

Проект за Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община „Тунджа” 2021 – 2024 год

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Община „Тунджа“, област Ямбол във връзка с чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните, в изпълнение на чл. 1, ал. 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма, финансиране и отчетност, Ви съобщава, че е изработен проект на Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община „Тунджа“ 2021 – 2024 год.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта в административната сграда на Община „Тунджа“, етаж 3,  стая 307 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа или от публикувания проект на интернет страницата на Община „Тунджа“ от следната връзка:

Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Тунджа 2021 – 2024 год

Съгласно чл. 66, ал.1 и ал.2 и чл. 69, ал. 1 от АПК, чрез настоящото публикуване Община „Тунджа“ уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт.

Заинтересованите лица и организации могат в срок от 30 дни, да направят своите  писмени предложения и възражения по проекта на Програмата и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община „Тунджа“ 2021 – 2024 год. и плана към нея на е-mail адрес: [email protected] или в деловодството на Община „Тунджа“ на адрес: п.к. 8600, гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ №1.

Предишна Уведомление за инвестиционно предложение от Пеликан агро инвест ЕООД

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени