Обяви и съобщения

Обява

На основание чл.6, ал. 6 и 7, във връзка с  ал. 5, т.2 от Правилника за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси , Община „Тунджа“ ОБЯВЯВА:

Прием на заявления за членство в Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община „Тунджа“ на представители на организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, училища, училищни настоятелства и други, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека и / или интеграцията.

Организациите, желаещи да бъдат представлявани в Съвета, следва да подадат заявление в свободен текст до кмета на община „Тунджа“ и председател на  Съвета, в което да посочат лице-представител по смисъла на чл.6, ал. 5, т.2 от Правилника за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в Община „Тунджа“.

Кандидатите трябва да имат най-малко двегодишна активна общественополезна дейност на територията на община „Тунджа“, съответстваща на целите, посочени в чл. 3 от Правилника на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, която накратко описват в заявлението.

Правилник

https://www.tundzha.net/municipality-union/municipality-union-docs/doc_download/561-pravilnik-za-ustroistvo-i-deinost-saveta-za-satrudnichestvo-po-etnicheskite-i-integratzionnite-vaprosi

Заявления се подават на адрес:

Община Тунджа – гр. Ямбол, област Ямбол,

 пл.” Освобождение” № 1,

 в срок до 15.01.2023 г.  вкл.

Предишна Георги Георгиев, кмет на Община „Тунджа“: Честита Новата 2023 година!

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени