Стартира втори етап по доставка на безплатна храна в община „Тунджа“

bezplatna hrana 01

Стартира втори етап по доставка на безплатна храна в община „Тунджа“

Стартира втори етап от доставката на готова храна по проекта на  Община „Тунджа“  по операция 3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“, финансиран с подкрепата на  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица 2014- 2020г.

 От 1 февруари 2021 г., в рамките на проекта ще стартира доставката на готова храна за 282 потребители в 25 населени места.

Припомняме, че от 11 януари тази година 200 души, които са в затруднено положение и са в невъзможност сами да приготвят храната си получават безплатно топъл обяд по проекта. Храната се приготвя в кухните на утвърдените общински социални услуги Домашен социален патронаж с. Болярско и Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа. Целевите групи на услугата са хора в неравностойно социално положение, които живеят в населени места от обхвата на двете услуги – общо 16 села от състава на община „Тунджа“.

На Достъп до услугата имат следните целеви групи:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

По този начин община „Тунджа“ ще гарантира за пореден път равен достъп до тези така важни в това кризисно време услуги за жителите  на всички населени места, които са в невъзможност сами да приготвят и осигурят храната си.

Проектът е с планирана продължителност до 27.04.2021 г. и очаквано финансиране в размер на 135 729.00 лв.  с общ капацитет 700 потребители.

Предишна Младежка заетост

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени