Младежка заетост

tundzha municiaplity 01

Младежка заетост

На 27.01.2021 г., община „Тунджа” подаде нова заявка по Проект „Нова възможност за младежка заетост”, схема „Младежка заетост”, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР 2014-2020 г., по която ще бъдат назначени нови 43 лица на длъжност „Работник-поддръжка” и 17 наставника в 19 населени места и 1 лице на длъжност „Младши специалист“ с 1 наставник в Общински съвет на Община „Тунджа“.

Младежите ще работят в продължение на 6 месеца, на 8 часово работно време в селата Ханово, Коневец, Маломир, Веселиново, Могила, Кукорево, Безмер, Кабиле, Роза, Генерал Инзово, Дражево, Победа, Дряново, Генерал Тошево, Крумово, Миладиновци, Скалица, Савино, Хаджидимитрово.

Община „Тунджа” вече има успешно приключили две заявки и обучени 33 лица по проекта, на които са издадени сертификати „Работник поддръжка”, а в момента има и 12 работници, които работят и се обучават.

Така, с четвъртата поредна заявка на община „Тунджа” по проекта, общият брой работници става 88, като са включени и 49 наставника в 30 населени места.

Предишна Празник на виното 2021

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени