Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Извънредна сесия на Общински съвет „Тунджа“

Извънредна сесия на Общински съвет „Тунджа“

Допълнение към решение от последната сесия за 2021 г. за участие в проект „МОСТ – Младежки омбудсмански съвет Тунджа – повишаване на активното участие на младежите в местното развитие“,  гласуваха на извънредно заседание общинските съветници. На заседанието присъстваха 17 души.

Като втора точка от дневния ред Общински съвет „Тунджа“ прие да предостави общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г. в 11 землища на община „Тунджа“, на цена в размер на средното рентно плащане.

Предишна Продължава осигуряването на безплатна храна през 2022 година в община „Тунджа“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени