Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Продължава осигуряването на безплатна храна през 2022 година в община „Тунджа“

Продължава осигуряването на безплатна храна през 2022 година в община „Тунджа“

От началото на 2022 г. продължи  предоставянето на топла храна за 105 лица и семейства в неравностойно положение от 12 населени места на територията на община „Тунджа“.

Това стана възможно след сключването на нов договор между Фонд „Социална закрила“ и Община „Тунджа“ по проект „Обществените трапезарии – социална закрила в малките населени места от селски тип“.

Осигурените средства до края на календарната година са в размер на 83 328 лв.

Запазва се и досегашният достъп до „топъл обяд“, които обхваща до 700 потребители, живеещи в условия на материално лишение по време на зимните месеци и в пандемична обстановка по проект, финансиран по ОП “Храни“ на територията на всички населени места в Община „Тунджа“.

Приготвянето и доставката на храната ще продължи  да се извършва чрез  Домашен социален патронаж с. Болярско, Общинско социално предприятие за обществено хранене ”Домашен социален патронаж” с. Победа и външен доставчик до 30.06.2022 г, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG05FMOP001-5.001 – ”3.1 –  Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19” за Община „Тунджа“ е  689 898,33 лв.

Предишна Проучват активността на радон в 335 жилища в община „Тунджа“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени