С раници и помагала си тръгнаха от лятното училище децата в Кукорево и Завой

01 001

С раници и помагала си тръгнаха от лятното училище децата в Кукорево и Завой

В истински празник се превърна последният ден от лятното училище в с. Кукорево. Пред своите родители бъдещите първокласници демонстрираха какво са научили по време на едномесечното обучение и със забавни игри и танци показаха знанията си за буквите, звуковете и цифрите и пресъздадоха сцени от приказки.

На финала на тържеството те изпратиха балон с послание за успех на всички първокласници.

Заместник-кметът на община „Тунджа“ и ръководител на проект „Желани пространства“- Димитър Димитров, връчи на всички участници в лятното училище раница и помагала за първи клас заедно с грамота за успешното обучение, а на финала ги очакваше сладка изненада- торта за почерпка.

В с. Завой децата от лятното училище също получиха награди и грамота и се почерпиха с торта за успешния финал.

В продължение на месец- от 3 август до 3 септември, две групи по 15 деца на 6 и 7 години бяха обучавани от педагог и медиатор в училищата на селата Кукорево и Завой, за да се помогне подготовката им за първи клас.

Дейността „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” е част от проект „Желани пространства”- комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

Проектът се реализира по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.004-0059 с Министерство на труда и социалната политика, който е в размер на 1 545 617,00 лева.

Предишна ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 7 септември

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени