Община „Тунджа“ приема документи за отпускане на стипендии на ученици, студенти младежи

Община Тунджа

Община „Тунджа“ приема документи за отпускане на стипендии на ученици, студенти младежи

Община „Тунджа“ обявява началото на първата за 2024 г. сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии на ученици , студенти и младежи с отличен успех от първи срок  и адресна регистрация в община „Тунджа“.

Ще бъдат отпуснати една годишна стипендия за студент – редовно обучение, десет шестмесечни стипендии за ученици в начален и прогимназиален етап на обучение, десет шестмесечни стипендии за ученици в гимназиален етап на обучение, и еднократно финансово стимулиране.

Необходимите документи са формуляр, анкета за социалното положение на кандидата, документ от учебното заведение или копие от документ за постигнати резултати или значими обществени прояви.

Документите ще се приемат от 25 март до 5 април 2024 г. в деловодството на Община „Тунджа“, както и могат да се подават чрез кметовете и кметските наместници.

Повече информация и връзки към необходимите документи за кандидатване може да намерите ТУК.

Предишна Обява първа сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии за 2024 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени