Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Над 2,65 млн. лв. отделя „Тунджа“ за строителни дейности

Ремонт път

Над 2,65 млн. лв. отделя „Тунджа“ за строителни дейности

Над 2 650 000 лв. общински средства инвестира през 2021 г. община „Тунджа“ за строителни дейности.

Близо 1,6 млн. лв. са средствата за капиталови разходи, след актуализацията им.

630 000 лв. е трансформираната капиталова субсидия за текущи ремонти на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа по селата.

Отделно досега общината е дала и над 415 хиляди лева други общински средства за текущи ремонти. От тях за текущи ремонти на улична мрежа са вложени над 87 000 лв., а за ремонт на общинска пътна мрежа – близо 178 хиляди лева. Текущите ремонти на общински сгради и съоръжения възлизат към 150 000 лв.

Досега общината е изпълнила ремонта на кметствата в селата Кабиле и Скалица. В момента се извърша ремонт на кметствата в Челник и Генерал Инзово.

Извършено е благоустройството на централната градинка в с. Победа, в момента тече ремонтът на площада в с. Безмер.

Приключили са ремонтите на читалищните сгради в селата Болярско и Маломир.

Завършено е асфалтирането на пътя от разклон Симеоново до началото на селото.

В момента се извършва отводняване на две улици в с. Завой, проектирани са ремонтът на детската градина в Чарган и газификацията на детската градина в Кабиле, до края на годината строителните дейности по двата обекта ще бъдат довършени. Приключило е и изпълнението на по-малки обекти от капиталовата програма като оградата на училището в с. Кукорево, огради на гробищни паркове, основен ремонт на тротоари в с. Златари и др.

Почти всички обекти от капиталовата програма са възложени, само за някои от актуализираните обекти предстои избор на изпълнител.

В инфраструктура са инвестирани 6 724 169 лв. европейски средства по три проекта по Програмата за развитие на селските райони.

Приключили са строителните дейности по проекта за улиците в селата Бояджик, Веселиново и Роза, който е на стойност 1 087 405,78 лв., предстои одобрение от ДФ „Земеделие“ преди окончателното разплащане с изпълнителите. По него бяха основно ремонтирани 5 761,6 кв. м улично платно и изградени 2 357,7 кв. м. тротоарни настилки в с. Бояджик. Извършен беше основен ремонт на 5 899,6 кв. м улично платно в с. Веселиново и изграждане на 1 587,6 кв. м тротоарни настилки, в с. Роза бяха изградени 5 151 кв. м улично платно и 2 085 кв. м тротоарни настилки.

За началото на новата учебна година приключи ремонтът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, остават само отстраняване на корекции. Той се реализира по проект „Основен ремонт и отоплителна инсталация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, община „Тунджа“, на обща стойност 480 445 ,81 лв.

Най-големият инфраструктурен проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер е на стойност 5 636 764 лв. Строителните дейности по него са на приключване.

Отделно по други четири одобрени инфраструктурни проекта на обща стойност към 840 000 лв. за строителство на посетителски център в с. Генерал Инзово, спортни площадки в с. Кукорево и Безмер, реконструкция на улици в с. Ботево и ремонт на детската градина в с. Крумово и основен ремонт на отоплителната инсталация на училището в с. Тенево общината има сключени договори и очаква последващ контрол от страна на ДФ „Земеделие“ на проведените процедури по реда на Закона за обществените поръчки.

Предишна Общината инвестира общински и европейски средства за решаване на ВиК-проблемите

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени