Безплатна храна за 10 % от населението на община „Тунджа“

Безплатна топла хрна

Безплатна храна за 10 % от населението на община „Тунджа“

Други, близо 5 на сто ползват социални услуги в домашна среда

Безплатната топла храна е една от социалните придобивки, която ползва над 10 % от населението в община „Тунджа“. Вероятно няма друга община в България, която да успява да осигури подобно удобство на такъв голям процент от населението.

Към момента безплатно хранене получават 2383 лица от общината – от деца до възрастни. Отделно други 290 лица заплащат минимални такси за обедно хранене, ползвайки услугите на Домашните социални патронажи „Тунджа“, Болярско и Общинско социално предприятие в с. Победа.

По проект „Топъл обяд в условията на пандемията от Ковид – 19 в община „Тунджа“, финансиран по ОП “Храни“, достъп до осигуряване на  безплатна храна под формата на „топъл обяд“ получават 700 нуждаещи се от всички 44 населени места в общината, които отговарят на строги критерии за доходи или са поставени  под карантина и нямат близки или са на социално подпомагане и имат нужда от допълнителна подкрепа в домашна среда.

Други 105 души от 28 села ползват безплатен топъл обяд по проект „Обществените трапезарии – социална закрила в малките населени места от селски тип“, финансиран от Фонд „Социална закрила“. В целевата група влизат хора, които са на месечно подпомагане, без доходи, самотноживеещи и др.

По проект „Компас – интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ безплатна детска млечна кухня получават 74 от най-малките деца в общината, на възраст от 10 м до 3 год.

В детските градини, в които от години родителите са освободени от такси, целодневно се осигурява храненето на 533 деца, а в десетте общински училища, чрез целодневната организация на учебния процес, безплатна закуска и обяд получават 971 деца и ученици.

Над 5 на сто от населението на общината – към 1200 души, са получили социални услуги в домашна среда.

По Механизъм лична помощ  на територията на Община „Тунджа“ се подкрепят 145 лица с увреждания  от лични асистенти, от които 129  са от близкия семеен кръг, а 16 са външни за семейството.

Чрез новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ са обхванати 96 лица от 28 населени места, които получават почасови услуги по домовете си.

По проект „Патронажна грижа +“, който се финансира по ОП РЧР 2014-2020 се предоставят почасови интегрирани социално-здравни услуги на 108 души с увреждания и/или лица със здравословни страдания, които се нуждаят от подкрепа в домашна среда. По проекта са назначени 16 социални сътрудници, мобилен екип от медицински сестри, социален работник, психолог и рехабилитатор, които предоставят услуги по домовете на лицата, съобразно техните индивидуални потребности

По проект „Желани пространства“ са предоставени интегрирани социални услуги на над 700 деца до 7 години, а по проект „Компас“ – специалисти са работили с близо 170 души, сред тях 44 деца, които от тази година имат възможността да ползват и новата услуга „хипотерапия“ в Конната база в с. Кабиле.

Като делегирани държавни дейности на територията на община „Тунджа“ се предлагат още пет социални услуги – Дом за стари хора с. Болярско, осигуряващ 24-часова грижа, с капацитет 30 лица. За подобряване на социалното включване в общността, дейности предлагат  и двата Дневни центъра за стари хора в с.Генерал Инзово и в с. Скалица с по 30 места, Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Калчево с капацитет 25 потребители и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Веселиново с 20 места, където е осигурена организация за транспортиране на потребителите „от врата до врата“.

В с.Тенево по проект функционира „Център за активно приобщаване“, финансиран по ОП РЧР2014-2020 от многофондовата стратегия на МИГ “Тунджа“, с териториален обхват 10 малки населени места, който предоставя подкрепящи психо-социални, и образователни услуги за деца и родители, според потребностите им.

Община „Тунджа“ винаги е  водила целенасочена, обективна и активна социална политика в подкрепа на своите граждани, с грижа към децата, младите семейства, възрастните и хората със специфични потребности, за да стане общината по-добро място за живеене.

Предишна ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 8 октомври 2021 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени